Skip to main content
 

Razlaga simbolov

 
ISO 15223-1
Manufacturer
Proizvajalec
Authorized representative in the European Community
Pooblaščeni predstavnik v Evropski skupnosti
glossary icon
Pooblaščeni zastopnik
glossary icon
Pooblaščeni zastopnik
glossary icon
Pooblaščeni zastopnik
glossary icon
Pooblaščeni zastopnik
glossary icon
Pooblaščeni zastopnik
Date of Manufacture Datum izdelave
Use-by date Uporabiti do
Lot Number Številka serije
Catalog Number Kataloška številka
glossary icon
Uvoznik
Serial Number Serijska številka
glossary icon
Številka modela
Manufacturer
Sterilno
Manufacturer
Sterilizirano z uporabo aseptičnih tehnik obdelave
Manufacturer
Sterilizirano z etilenoksidom
Manufacturer
Sterilizano z obsevanjem
Manufacturer
Sterizirano s paro ali vročim suhim zrakom
Manufacturer
Ne sterilizirajte ponovno
Manufacturer
Nesterilno
Manufacturer
Ne uporabite, če je embalaža poškodovana in glejte navodila za uporabo.
Manufacturer
Sterilna pot za tekočino
Manufacturer
Sterilna pot za tekočino
Manufacturer
Sterilna pot za tekočino
Manufacturer
Sistem z enojno sterilno pregrado
Manufacturer
Sistem z dvojno sterilno pregrado
Manufacturer
Sistem z enojno sterilno pregrado z zaščitno embalažo v notranjosti
glossary icon
Sistem z enojno sterilno pregrado z zaščitno embalažo v zunanjosti
glossary icon
Lomljivo, ravnajte previdno
glossary icon
Ne izpostavljajte sončni svetlobi
glossary icon
Pazite, da bo izdelek suh
glossary icon
Spodnja meja temperature
glossary icon
Zgornja meja temperature
glossary icon
Omejitev temperature
glossary icon
Omejitev vlage
glossary icon
Omejitev atmosferskega tlaka
glossary icon
Biološka tveganja
glossary icon
Ni za ponovno uporabo
glossary icon
Preberite navodila za uporabo
glossary icon
Preberite navodila za uporabo
glossary icon
Svarilo
glossary icon
Vsebnost ali prisotnost lateksa iz naravnega kavčuka
glossary icon
Vsebuje derivate človeške krvi ali plazme
glossary icon
Vsebuje zdravilno učinkovino
glossary icon
Vsebuje biološki material živalskega izvora
glossary icon
Vsebuje biološki material človeškega izvora
glossary icon
Vsebuje nevarne snovi
glossary icon
Za večkratno uporabo pri enem bolniku
glossary icon
Pot za tekočino
glossary icon
Apirogeno
glossary icon
Enosmerni ventil
glossary icon
Identifikacija bolnika
glossary icon
Zdravstvena ustanova ali zdravnik
glossary icon
Datum
glossary icon
Medicinski pripomoček po zakonodaji EU
glossary icon
Prevod
glossary icon
Edinstveni identifikator pripomočka
ISO 7000/IEC 60417
glossary icon
Namenjeno recikliranju
IEC 60601-1
glossary icon
Izmenični tok
glossary icon
Enosmerni tok
glossary icon
Zaščitna ozemljitev
glossary icon
Ozemljitev
glossary icon
Ekvipotencialnost
glossary icon
Oprema RAZREDA II
glossary icon
"Vklop" za napajanje
glossary icon
»Izklop« (Napajanje)
glossary icon
"VKLOP"/"IZKLOP" (potisni-potisni)
glossary icon
"Vklop" za del opreme
glossary icon
»Izklop« za del opreme
glossary icon
Aplicirani del tipa BF
glossary icon
Aplicirani del tipa CF
glossary icon
Oprema kategorije AP
glossary icon
Nevarna napetost
glossary icon
Del v stiku s telesom, tipa BF, varen za defibrilacijo
glossary icon
Del v stiku s telesom, tipa CF, varen za defibrilacijo
glossary icon
Mirovanje
glossary icon
Znak za splošno opozorilo
glossary icon
Opozorilo, elektrika
glossary icon
Ne potiskajte
glossary icon
Ne sedite
glossary icon
Ne hodite po površini
glossary icon
Upoštevajte navodila za uporabo.
glossary icon
Upoštevajte navodila za uporabo.
IEC 60601-1
glossary icon
Zaščita pred trdnimi tujki premera 50 mm in več
glossary icon
Zaščita pred trdnimi tujki premera 12,5 mm in več
glossary icon
Zaščita pred trdnimi tujki premera 12,5 mm in več
Zaščita pred navpično padajočimi kapljami vode
glossary icon
Zaščita pred trdnimi tujki premera 2,5 mm in več
glossary icon
Nezaščiteno
glossary icon
Zaščita pred navpično padajočimi kapljami vode
glossary icon
Zaščita pred navpično padajočimi kapljicami vode, če je ohišje nagnjeno za do 15°
glossary icon
Zaščiteno pred pljuskajočo vodo
ISO 27185
glossary icon
Spodbujevalnik, enoprekatni, desni ventrikularni
glossary icon
Spodbujevalnik, enoprekatni, desni atrijski
glossary icon
Spodbujevalnik, dvoprekatni, desni atrijski, desni ventrikularni
glossary icon
Vsadni kardioverter-defibrilator enoprekatni, desni ventrikularni
glossary icon
Vsadni kardioverter-defibrilator dvoprekatni, desni atrijski, desni ventrikularni
glossary icon
Resinhronizacijski srčni spodbujevalnik brez defibrilatorja, desni atrijski, desni vetrikularni, levi ventrikularni
glossary icon
Resinhronizacijski srčni spodbujevalnik z defibrilatorjem, desni atrijski, desni vetrikularni, levi ventrikularni
glossary icon
Vsadni pripomoček
glossary icon
Vsadni pripomoček (s premazom)
glossary icon
Stran z glavo
glossary icon
Navorni ključ, vsadni pulzni generator
glossary icon
Odprite tukaj
ASTM F 2503
glossary icon
Varno za MR
glossary icon
Pogojno varno za MR
glossary icon
Ni varno za MR
IEC TR 60878
glossary icon
Notranji premer
glossary icon
Zunanji premer
SymbolTitleReferenceDescription
ISO 15223-1: 5.1. Manufacture
Manufacturer
Manufacturer5.1.1.Indicates the medical device manufacturer
Authorized representative in the European Community
Authorized representative in the European Community5.1.2.Indicates the authorized representative in the European Community / European Union.
Date of ManufactureDate of manufacture5.1.3.Indicates the date when the medical device was manufactured.
Use-by dateUse-by date5.1.4.Indicates the date after which the medical device is not to be used.
Lot NumberLot number5.1.5.Indicates the manufacturer’s batch code so that the batch or lot can be identified.
Catalog Number Catalog number5.1.6.Indicates the manufacturer’s catalogue number so that the medical device can be identified.
Serial NumberSerial number5.1.7.Indicates the manufacturer’s serial number so that a specific medical device can be identified.
ISO 15223-1: 5.2. Sterility
Manufacturer
Sterile5.2.1.Indicates a medical device that has been subjected to a sterilization process.
Manufacturer
Sterilized using ethylene oxide5.2.3.Indicates a medical device that has been sterilized using ethylene oxide.
Manufacturer
Sterilized using irradiation5.2.4.Indicates a medical device that has been sterilized using irradiation.
Manufacturer
Sterilized using steam or dry heat5.2.5.Indicates a medical device that has been sterilized using steam or dry heat.
Manufacturer
Do Not Resterilize5.2.6.Indicates a medical device that is not to be resterilized.
Manufacturer
Non-Sterile5.2.7.Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.
Manufacturer
Do not use if package is damaged and consult instructions for use5.2.8.Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened.
Manufacturer
Sterile fluid path5.2.9.Indicates the presence of a sterile fluid path within the medical device in cases when other parts of the medical device, including the exterior, might not be supplied sterile.
Manufacturer
Sterile fluid path5.2.9.
A.12, NOTE 1
A.12 Examples of use of symbol 5.2.9 for “Sterile fluid path”
NOTE 1: Medical device contains a sterile fluid path that has been sterilized using ethylene oxide
Manufacturer
Sterile fluid path5.2.9.
A.12, NOTE 2
A.12 Examples of use of symbol 5.2.9 for “Sterile fluid path”
NOTE 2: Medical device contains a sterile fluid path that has been sterilized using irradiation.
Manufacturer
Single sterile barrier system5.2.11.Indicates a single sterile barrier system.
Manufacturer
Double sterile barrier system5.2.12.Indicates two sterile barrier systems.
Manufacturer
Single sterile barrier system with protective packaging inside5.2.13.Indicates a single sterile barrier system with protective packaging inside
glossary icon
Single sterile barrier system with protective packaging outside5.2.14.Indicates a single sterile barrier system with protective packaging outside
ISO 15223-1: 5.3. Storage
glossary icon
Fragile, handle with care5.3.1.Indicates a medical device that can be broken or damaged if not handled carefully.
glossary icon
Keep away from sunlight5.3.2.Indicates a medical device that needs protection from light sources.
glossary icon
Keep dry5.3.4.Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
glossary icon
Lower limit of temperature5.3.5.Indicates the lower limit of temperature to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Upper limit of temperature5.3.6.Indicates the upper limit of temperature to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Temperature limit5.3.7.Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Humidity limitation5.3.8.Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Atmospheric pressure limitation5.3.9.Indicates the range of atmospheric pressure to which the medical device can be safely exposed.
ISO 15223-1: 5.4. Safe use
glossary icon
Biological risks5.4.1.Indicates that there are potential biological risks associated with the medical device.
glossary icon
Do not re-use5.4.2.Indicates a medical device that is intended for one single use only.
glossary icon
Consult instructions for use5.4.3.Indicates the need for the user to consult the instructions for use.
glossary icon
Consult instructions for use5.4.3. A.16 NOTEA.16 Example of use of symbol 5.4.3, “Consult instructions for use” for an electronic instruction for use (eIFU)
NOTE: The eIFU indicator can be a manufacturer’s website URL or some other appropriate indication that the instructions for use are available in an electronic format.
glossary icon
Caution5.4.4.To indicate that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or to indicate that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.
glossary icon
Contains or presence of natural rubber latex5.4.5.Indicates the presence of dry natural rubber or natural rubber latex as a material of construction within the medical device or the packaging of a medical device.
glossary icon
Contains human blood or plasma derivatives5.4.6.Indicates a medical device that contains or incorporates human blood or plasma derivatives.
glossary icon
Contains a medicinal substance5.4.7.Indicates a medical device that contains or incorporates a medicinal substance
glossary icon
Contains biological material of animal origin5.4.8.Indicates a medical device that contains biological tissue, cells, or their derivatives, of animal origin
glossary icon
Contains biological material of human origin5.4.9.Indicates a medical device that contains biological tissue, cells, or their derivatives, of human origin
glossary icon
Contains hazardous substances5.4.10.Indicates a medical device that contains substances that can be carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (CMR), or substances with endocrine disrupting properties
glossary icon
Single patient multiple use5.4.12.Indicates a medical device that may be used multiple times (multiple procedures) on a single patient
ISO 15223-1: 5.6. Transfusion/infusion
glossary icon
Fluid path5.6.2.Indicates the presence of a fluid path.
glossary icon
Non-pyrogenic5.6.3.Indicates a medical device that is non-pyrogenic.
glossary icon
One-way valve5.6.6.Indicates a medical device with a valve that allows flow in only one direction.
ISO 15223-1: 5.7. Others
glossary icon
Patient identification5.7.3.Indicates the identification data of the patient
glossary icon
Health care centre or doctor5.7.5.To indicate the address of the health care centre or doctor where medical information about the patient may be found
glossary icon
Date5.7.6.To identify the date that information was entered or a medical procedure took place
glossary icon
Medical device5.7.7.Indicates the item is a medical device (under EU Legislation)
glossary icon
Translation5.7.8.To identify that the original medical device information has undergone a translation which supplements or replaces the original information
glossary icon
Unique Device Identifier5.7.10.Indicates a carrier that contains Unique Device Identifier information
ISO 7000/IEC 60417
glossary icon
Recyclable7000 - 1135To indicate that the marked item or its material is part of a recovery or recycling process.
IEC 60601-1: General Symbols
glossary icon
Alternating currentTable D1, Symbol 1To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for alternating currentonly; to identify relevant terminals.
glossary icon
Direct currentTable D.1, Symbol 4To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct currentonly; to identify relevant terminals.
glossary icon
Protective earth (ground)Table D.1, Symbol 6To identify any terminal which is intended for connection to an external conductorfor protection against electric shock in case of a fault, or the terminal of a protectiveearth (ground) electrode.
glossary icon
Earth (ground)Table D.1, Symbol 7To identify an earth (ground) terminal in cases where neither the symbol 5018 nor 5019 is explicitly required.
glossary icon
EquipotentialityTable D.1, Symbol 8To identify the terminals which, when connected together, bring the various parts of an equipment or of a system to the same potential, not necessarily being the earth (ground) potential, e.g. for local bonding.
glossary icon
CLASS II equipmentTable D.1, Symbol 9To identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 61140.
glossary icon
“ON” (power)Table D.1, Symbol 12To indicate connection to the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved.
glossary icon
“OFF” (power)Table D.1, Symbol 13To indicate disconnection from the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved.
glossary icon
“ON” for part of equipmentTable D.1, Symbol 16To indicate the ""ON"" condition for a part of equipment, if the symbol 5007 cannot be used, for example, to identify the ""ON"" position of a switch.
glossary icon
“OFF” for part of equipmentTable D.1, Symbol 17To indicate the ""OFF"" condition for a part of equipment, if the symbol 5008 cannot be used, for example, to identify the ""OFF"" position of a switch.
glossary icon
Type BF applied partTable D.1, Symbol 20To identify a type BF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
Type CF applied partTable D.1, Symbol 21To identify a type CF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
CATEGORY AP equipmentTable D.1, Symbol 22To identify category AP equipment complying with IEC 60601-1 which also specifies the way in which this symbol has to be used.
glossary icon
Dangerous voltageTable D.1, Symbol 24To indicate hazards arising from dangerous voltages.
glossary icon
Defibrillation-proof type BF applied partTable D.1, Symbol 26To identify a defibrillation-proof type BF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
Defibrillation-proof type CF applied partTable D.1, Symbol 27To identify a defibrillation-proof type CF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
Stand-byTable D.1, Symbol 29To identify the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition, and to identify the control to shift to or to indicate the state of low power consumption.
glossary icon
General warning signTable D.2, Symbol 2To signify a general warning
glossary icon
Warning, electricityTable D.2, Symbol 3To warn of electricity
glossary icon
No pushingTable D.2, Symbol 5To prohibit pushing against an object
glossary icon
No sittingTable D.2, Symbol 6To prohibit sitting on a surface
glossary icon
No stepping on surfaceTable D.2, Symbol 7To prohibit stepping onto a surface
glossary icon
Follow instructions for useTable D.2, Symbol 10Symbol must appear in color. Limited to Medical Electrical Equipment covered by EN 60601-1
glossary icon
Follow instructions for useISO 15223-1: 5.4.3. A.16 NOTENOTE: The eIFU indicator can be a manufacturer’s website URL or some other appropriate indication that the instructions for use are available in an electronic format.
IEC 60601-1;
glossary icon
 Table D.3, Symbol 2Degrees of protection provided by enclosures
N1 =
0 Non-protected
1 Protected against solid foreign objects of 50 mm and greater
2 Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater
3 Protected against solid foreign objects of 2,5 mm and greater
4 Protected against solid foreign objects of 1,0 mm and greater
5 Dust-protected
6 Dust-tight
N2 =
0 Non-protected
1 Protection against vertically falling water drops
2 Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°
3 Protected against spraying water
4 Protected against splashing water
5 Protected against water jets
6 Protected against powerful water jets
7 Protected against the effects of temporary immersion in water
8 Protected against the effects of continuous immersion in water
NOTE When a characteristic numeral is not required to be specified, it is replaced by the letter “X” (“XX” if both numerals are omitted).
glossary icon
Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater
glossary icon
Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater Protection against vertically falling water drops
glossary icon
Protected against solid foreign objects of 2,5 mm and greater
glossary icon
Non-protected
glossary icon
Protection against vertically falling water drops
glossary icon
Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°
glossary icon
Protected against splashing water
ASTM F 2503; Magnetic Resonance
glossary icon
MR SafeASTM F2503-20: 7.3.1An item that poses no known hazards resulting from exposure to any MR environment. MR Safe items are composed of materials that are electrically nonconductive, nonmetallic, and nonmagnetic.(ASTM F2503-20:3.1.13)
glossary icon
MR ConditionalASTM F2503-20: 7.3.2An item with demonstrated safety in the MR environment within defined conditions including conditions for the static magnetic field, the time-varying gradient magnetic fields and the radiofrequency fields. (ASTM F2503-20:3.1.11)
glossary icon
MR UnsafeASTM F2503-20: 7.3.3An item which poses unacceptable risks to the patient, medical staff or other persons within the MR environment. (ASTM F2503-20:3.1.14)
Top