Skip to main content
 

Glosář symbolů

 
ISO 15223-1
Manufacturer
Výrobce
Authorized representative in the European Community
Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství
glossary icon
Autorizovaný zástupce
glossary icon
Autorizovaný zástupce
glossary icon
Autorizovaný zástupce
glossary icon
Autorizovaný zástupce
glossary icon
Autorizovaný zástupce
Date of Manufacture Datum výroby
Use-by date Použitelné do
Lot Number Číslo šarže
Catalog Number Katalogové číslo
glossary icon
Importér
Serial Number Sériové číslo
glossary icon
Číslo modelu
Manufacturer
Sterilní
Manufacturer
Sterilizováno pomocí aseptických technik zpracování
Manufacturer
Sterilizováno etylenoxidem
Manufacturer
Sterilizováno ozářením
Manufacturer
Sterilizováno vlhkým nebo suchým teplem
Manufacturer
Neresterilizujte
Manufacturer
Nesterilní
Manufacturer
Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Viz návod k použití
Manufacturer
Sterilní dráha kapaliny
Manufacturer
Sterilní dráha kapaliny
Manufacturer
Sterilní dráha kapaliny
Manufacturer
Systém s jednou sterilní bariérou
Manufacturer
Systém s dvojitou sterilní bariérou
Manufacturer
Systém s jednou sterilní bariérou s vnitřním ochranným obalem
glossary icon
Systém s jednou sterilní bariérou s venkovním ochranným obalem
glossary icon
Křehké, při manipulaci buďte opatrní
glossary icon
Chraňte před přímým slunečním světlem.
glossary icon
Uchovávejte v suchu
glossary icon
Dolní teplotní limit
glossary icon
Horní teplotní limit
glossary icon
Teplotní rozmezí
glossary icon
Omezení týkající se vlhkosti
glossary icon
Omezení atmosférického tlaku
glossary icon
Biologické riziko
glossary icon
Nepoužívejte opakovaně
glossary icon
Viz návod k použití
glossary icon
Viz návod k použití
glossary icon
Upozornění
glossary icon
Obsahuje nebo vykazuje známky přítomnosti přírodního pryžového latexu
glossary icon
Obsahuje lidskou krev nebo deriváty plazmy
glossary icon
Obsahuje léčivou látku
glossary icon
Obsahuje biologický materiál zvířecího původu
glossary icon
Obsahuje biologický materiál lidského původu
glossary icon
Obsahuje nebezpečné látky
glossary icon
Vícenásobné použití u jednoho pacienta
glossary icon
Dráha kapaliny
glossary icon
Nepyrogenní
glossary icon
Jednocestný ventil
glossary icon
Identifikační údaj pacienta
glossary icon
Zdravotní středisko nebo lékař
glossary icon
Datum
glossary icon
Zdravotnický prostředek dle právních předpisů EU
glossary icon
Překlad
glossary icon
Jedinečný identifikátor zařízení
ISO 7000/IEC 60417
glossary icon
Recyklovatelné
IEC 60601-1
glossary icon
Střídavý proud
glossary icon
Stejnosměrný proud
glossary icon
Ochranné uzemnění
glossary icon
Uzemnění
glossary icon
Ekvipotencialita
glossary icon
Zařízení TŘÍDY II
glossary icon
„ZAPNUTO“ (napájení)
glossary icon
„VYPNUTO“ (napájení)
glossary icon
„ZAP“/„VYP“ (stisknout–stisknout)
glossary icon
„ZAPNUTO“ (napájení) pro část zařízení
glossary icon
„VYPNUTO“ pro část zařízení
glossary icon
Aplikovaný díl typu BF
glossary icon
Aplikovaný díl typu CF
glossary icon
Équipement de catégorie AP
glossary icon
Nebezpečné napětí
glossary icon
Aplikovaný díl typu BF odolný vůči defibrilaci
glossary icon
Aplikovaná část typu CF odolná vůči defibrilaci
glossary icon
Pohotovostní režim
glossary icon
Obecný varovný symbol
glossary icon
Výstraha, elektrické napětí
glossary icon
Netlačit
glossary icon
Nesedat
glossary icon
Nestoupejte na povrch
glossary icon
Dodržujte návod k použití.
glossary icon
Dodržujte návod k použití.
IEC 60601-1
glossary icon
Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 50 mm a více
glossary icon
Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 12,5 mm a více
glossary icon
Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 12,5 mm a více
Ochrana před vertikálně padajícími kapkami vody
glossary icon
Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 2,5 mm a více
glossary icon
Bez ochrany
glossary icon
Ochrana před vertikálně padajícími kapkami vody
glossary icon
Ochrana před vertikálně padajícími kapkami vody při naklonění krytu až o 15°
glossary icon
Chráněno proti stříkající vodě
ISO 27185
glossary icon
Kardiostimulátor, jednokomorový, pravá komora
glossary icon
Kardiostimulátor, jednokomorový, pravá síň
glossary icon
Kardiostimulátor, dvoukomorový, pravá síň a pravá komora
glossary icon
Implantabilní kardioverter-defibrilátor, jednokomorový, pravá komora
glossary icon
Implantabilní kardioverter-defibrilátor, dvoukomorový, pravá síň a pravá komora
glossary icon
Kardiostimulátor pro srdeční resynchronizační terapii, pravá síň, pravá komora, levá komora
glossary icon
Defibrilátor pro srdeční resynchronizační terapii, pravá síň, pravá komora, levá komora
glossary icon
Implantovatelný prostředek
glossary icon
Implantovatelný prostředek (potažený)
glossary icon
Čelní plocha
glossary icon
Momentový klíč, implantabilní pulzní generátor
glossary icon
Otevřete zde
ASTM F 2503
glossary icon
Bezpečné v prostředí MR
glossary icon
Podmíněně kompatibilní v prostředí MR
glossary icon
Není bezpečné v prostředí MR
IEC TR 60878
glossary icon
Vnitřní průměr
glossary icon
Vnější průměr
Symbol Title Reference Description
ISO 15223-1: 5.1. Manufacture
Manufacturer
Manufacturer 5.1.1. Indicates the medical device manufacturer
Authorized representative in the European Community
Authorized representative in the European Community 5.1.2. Indicates the authorized representative in the European Community / European Union.
Date of Manufacture Date of manufacture 5.1.3. Indicates the date when the medical device was manufactured.
Use-by date Use-by date 5.1.4. Indicates the date after which the medical device is not to be used.
Lot Number Lot number 5.1.5. Indicates the manufacturer’s batch code so that the batch or lot can be identified.
Catalog Number Catalog number 5.1.6. Indicates the manufacturer’s catalogue number so that the medical device can be identified.
Serial Number Serial number 5.1.7. Indicates the manufacturer’s serial number so that a specific medical device can be identified.
ISO 15223-1: 5.2. Sterility
Manufacturer
Sterile 5.2.1. Indicates a medical device that has been subjected to a sterilization process.
Manufacturer
Sterilized using ethylene oxide 5.2.3. Indicates a medical device that has been sterilized using ethylene oxide.
Manufacturer
Sterilized using irradiation 5.2.4. Indicates a medical device that has been sterilized using irradiation.
Manufacturer
Sterilized using steam or dry heat 5.2.5. Indicates a medical device that has been sterilized using steam or dry heat.
Manufacturer
Do Not Resterilize 5.2.6. Indicates a medical device that is not to be resterilized.
Manufacturer
Non-Sterile 5.2.7. Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.
Manufacturer
Do not use if package is damaged and consult instructions for use 5.2.8. Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened.
Manufacturer
Sterile fluid path 5.2.9. Indicates the presence of a sterile fluid path within the medical device in cases when other parts of the medical device, including the exterior, might not be supplied sterile.
Manufacturer
Sterile fluid path 5.2.9.
A.12, NOTE 1
A.12 Examples of use of symbol 5.2.9 for “Sterile fluid path”
NOTE 1: Medical device contains a sterile fluid path that has been sterilized using ethylene oxide
Manufacturer
Sterile fluid path 5.2.9.
A.12, NOTE 2
A.12 Examples of use of symbol 5.2.9 for “Sterile fluid path”
NOTE 2: Medical device contains a sterile fluid path that has been sterilized using irradiation.
Manufacturer
Single sterile barrier system 5.2.11. Indicates a single sterile barrier system.
Manufacturer
Double sterile barrier system 5.2.12. Indicates two sterile barrier systems.
Manufacturer
Single sterile barrier system with protective packaging inside 5.2.13. Indicates a single sterile barrier system with protective packaging inside
glossary icon
Single sterile barrier system with protective packaging outside 5.2.14. Indicates a single sterile barrier system with protective packaging outside
ISO 15223-1: 5.3. Storage
glossary icon
Fragile, handle with care 5.3.1. Indicates a medical device that can be broken or damaged if not handled carefully.
glossary icon
Keep away from sunlight 5.3.2. Indicates a medical device that needs protection from light sources.
glossary icon
Keep dry 5.3.4. Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
glossary icon
Lower limit of temperature 5.3.5. Indicates the lower limit of temperature to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Upper limit of temperature 5.3.6. Indicates the upper limit of temperature to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Temperature limit 5.3.7. Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Humidity limitation 5.3.8. Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed.
glossary icon
Atmospheric pressure limitation 5.3.9. Indicates the range of atmospheric pressure to which the medical device can be safely exposed.
ISO 15223-1: 5.4. Safe use
glossary icon
Biological risks 5.4.1. Indicates that there are potential biological risks associated with the medical device.
glossary icon
Do not re-use 5.4.2. Indicates a medical device that is intended for one single use only.
glossary icon
Consult instructions for use 5.4.3. Indicates the need for the user to consult the instructions for use.
glossary icon
Consult instructions for use 5.4.3. A.16 NOTE A.16 Example of use of symbol 5.4.3, “Consult instructions for use” for an electronic instruction for use (eIFU)
NOTE: The eIFU indicator can be a manufacturer’s website URL or some other appropriate indication that the instructions for use are available in an electronic format.
glossary icon
Caution 5.4.4. To indicate that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or to indicate that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.
glossary icon
Contains or presence of natural rubber latex 5.4.5. Indicates the presence of dry natural rubber or natural rubber latex as a material of construction within the medical device or the packaging of a medical device.
glossary icon
Contains human blood or plasma derivatives 5.4.6. Indicates a medical device that contains or incorporates human blood or plasma derivatives.
glossary icon
Contains a medicinal substance 5.4.7. Indicates a medical device that contains or incorporates a medicinal substance
glossary icon
Contains biological material of animal origin 5.4.8. Indicates a medical device that contains biological tissue, cells, or their derivatives, of animal origin
glossary icon
Contains biological material of human origin 5.4.9. Indicates a medical device that contains biological tissue, cells, or their derivatives, of human origin
glossary icon
Contains hazardous substances 5.4.10. Indicates a medical device that contains substances that can be carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (CMR), or substances with endocrine disrupting properties
glossary icon
Single patient multiple use 5.4.12. Indicates a medical device that may be used multiple times (multiple procedures) on a single patient
ISO 15223-1: 5.6. Transfusion/infusion
glossary icon
Fluid path 5.6.2. Indicates the presence of a fluid path.
glossary icon
Non-pyrogenic 5.6.3. Indicates a medical device that is non-pyrogenic.
glossary icon
One-way valve 5.6.6. Indicates a medical device with a valve that allows flow in only one direction.
ISO 15223-1: 5.7. Others
glossary icon
Patient identification 5.7.3. Indicates the identification data of the patient
glossary icon
Health care centre or doctor 5.7.5. To indicate the address of the health care centre or doctor where medical information about the patient may be found
glossary icon
Date 5.7.6. To identify the date that information was entered or a medical procedure took place
glossary icon
Medical device 5.7.7. Indicates the item is a medical device (under EU Legislation)
glossary icon
Translation 5.7.8. To identify that the original medical device information has undergone a translation which supplements or replaces the original information
glossary icon
Unique Device Identifier 5.7.10. Indicates a carrier that contains Unique Device Identifier information
ISO 7000/IEC 60417
glossary icon
Recyclable 7000 - 1135 To indicate that the marked item or its material is part of a recovery or recycling process.
IEC 60601-1: General Symbols
glossary icon
Alternating current Table D1, Symbol 1 To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for alternating currentonly; to identify relevant terminals.
glossary icon
Direct current Table D.1, Symbol 4 To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct currentonly; to identify relevant terminals.
glossary icon
Protective earth (ground) Table D.1, Symbol 6 To identify any terminal which is intended for connection to an external conductorfor protection against electric shock in case of a fault, or the terminal of a protectiveearth (ground) electrode.
glossary icon
Earth (ground) Table D.1, Symbol 7 To identify an earth (ground) terminal in cases where neither the symbol 5018 nor 5019 is explicitly required.
glossary icon
Equipotentiality Table D.1, Symbol 8 To identify the terminals which, when connected together, bring the various parts of an equipment or of a system to the same potential, not necessarily being the earth (ground) potential, e.g. for local bonding.
glossary icon
CLASS II equipment Table D.1, Symbol 9 To identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 61140.
glossary icon
“ON” (power) Table D.1, Symbol 12 To indicate connection to the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved.
glossary icon
“OFF” (power) Table D.1, Symbol 13 To indicate disconnection from the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved.
glossary icon
“ON” for part of equipment Table D.1, Symbol 16 To indicate the ""ON"" condition for a part of equipment, if the symbol 5007 cannot be used, for example, to identify the ""ON"" position of a switch.
glossary icon
“OFF” for part of equipment Table D.1, Symbol 17 To indicate the ""OFF"" condition for a part of equipment, if the symbol 5008 cannot be used, for example, to identify the ""OFF"" position of a switch.
glossary icon
Type BF applied part Table D.1, Symbol 20 To identify a type BF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
Type CF applied part Table D.1, Symbol 21 To identify a type CF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
CATEGORY AP equipment Table D.1, Symbol 22 To identify category AP equipment complying with IEC 60601-1 which also specifies the way in which this symbol has to be used.
glossary icon
Dangerous voltage Table D.1, Symbol 24 To indicate hazards arising from dangerous voltages.
glossary icon
Defibrillation-proof type BF applied part Table D.1, Symbol 26 To identify a defibrillation-proof type BF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
Defibrillation-proof type CF applied part Table D.1, Symbol 27 To identify a defibrillation-proof type CF applied part complying with IEC 60601-1.
glossary icon
Stand-by Table D.1, Symbol 29 To identify the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition, and to identify the control to shift to or to indicate the state of low power consumption.
glossary icon
General warning sign Table D.2, Symbol 2 To signify a general warning
glossary icon
Warning, electricity Table D.2, Symbol 3 To warn of electricity
glossary icon
No pushing Table D.2, Symbol 5 To prohibit pushing against an object
glossary icon
No sitting Table D.2, Symbol 6 To prohibit sitting on a surface
glossary icon
No stepping on surface Table D.2, Symbol 7 To prohibit stepping onto a surface
glossary icon
Follow instructions for use Table D.2, Symbol 10 Symbol must appear in color. Limited to Medical Electrical Equipment covered by EN 60601-1
glossary icon
Follow instructions for use ISO 15223-1: 5.4.3. A.16 NOTE NOTE: The eIFU indicator can be a manufacturer’s website URL or some other appropriate indication that the instructions for use are available in an electronic format.
IEC 60601-1;
glossary icon
  Table D.3, Symbol 2 Degrees of protection provided by enclosures
N1 =
0 Non-protected
1 Protected against solid foreign objects of 50 mm and greater
2 Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater
3 Protected against solid foreign objects of 2,5 mm and greater
4 Protected against solid foreign objects of 1,0 mm and greater
5 Dust-protected
6 Dust-tight
N2 =
0 Non-protected
1 Protection against vertically falling water drops
2 Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°
3 Protected against spraying water
4 Protected against splashing water
5 Protected against water jets
6 Protected against powerful water jets
7 Protected against the effects of temporary immersion in water
8 Protected against the effects of continuous immersion in water
NOTE When a characteristic numeral is not required to be specified, it is replaced by the letter “X” (“XX” if both numerals are omitted).
glossary icon
Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater
glossary icon
Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater Protection against vertically falling water drops
glossary icon
Protected against solid foreign objects of 2,5 mm and greater
glossary icon
Non-protected
glossary icon
Protection against vertically falling water drops
glossary icon
Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°
glossary icon
Protected against splashing water
ASTM F 2503; Magnetic Resonance
glossary icon
MR Safe ASTM F2503-20: 7.3.1 An item that poses no known hazards resulting from exposure to any MR environment. MR Safe items are composed of materials that are electrically nonconductive, nonmetallic, and nonmagnetic.(ASTM F2503-20:3.1.13)
glossary icon
MR Conditional ASTM F2503-20: 7.3.2 An item with demonstrated safety in the MR environment within defined conditions including conditions for the static magnetic field, the time-varying gradient magnetic fields and the radiofrequency fields. (ASTM F2503-20:3.1.11)
glossary icon
MR Unsafe ASTM F2503-20: 7.3.3 An item which poses unacceptable risks to the patient, medical staff or other persons within the MR environment. (ASTM F2503-20:3.1.14)
Top