Privacybeleid

Privacybeleid Boston Scientific - Europa
Ingangsdatum:  12 Mei 2021

 

Reikwijdte van dit beleid

In dit Privacybeleid (Beleid) worden de privacypraktijken van de Boston Scientific Corporation (BSC) uiteengezet met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens betreffende de BSC-websites (Sites), met inbegrip van mobiele sites en onze applicaties, die zijn gericht op Europa. BSC streeft ernaar respectvol en op een transparante en integere manier met mensen om te gaan. Daarom verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. In dit Beleid worden ook uw keuzes beschreven met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, en de manier waarop u toegang kunt krijgen tot uw informatie en hoe u deze kunt bijwerken. Wanneer we het hebben over BSC, bedoelen we Boston Scientific Corporation, inclusief de aan ons gelieerde ondernemingen en onze dochterondernemingen. BSC houdt zich aan de best practices voor privacy, waaronder de Generally Accepted Privacy Principles (algemeen geaccepteerde privacybeginselen, GAPP) en voldoet aan de vereisten van het internationale raamwerk voor overdracht van persoonsgegevens.

Internationale gebruikers die onze internationale, Britse, Europese en Zwitserse websites en toepassingen gebruiken of gegevens verstrekken aan BSC hebben kennis van en gaan akkoord met de legitieme belangen van BSC met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, bekendmaken, bewaren en overdragen van uw gegevens naar de Verenigde Staten en andere landen en gebieden door de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de overdracht van persoonsgegevens tussen derde partijen van BSC, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van BSC die in de Verenigde Staten en wereldwijd zijn gevestigd.

Voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER en Zwitserland heeft Boston Scientific EU-standaardcontractbepalingen geïmplementeerd tussen haar entiteiten in de EU, Zwitserland en de VS en extra voorzorgen genomen, zoals versleuteling van de gegevens tijdens overdracht.

BSC beschermt alle Europese, Engelse en Zwitserse die worden overgebracht naar andere landen door privacybepalingen op te nemen in onze overeenkomsten met online providers of ons ervan te vergewissen dat providers zich houden aan de modelbepalingen van de Europese Commissie om er zeker van te zijn dat gegevens adequaat worden beschermd.

Inhoudstabel

- Verzameling en gebruik van gegevens

- Het delen van gegevens en verdere overdracht

- Cookies en vergelijkbare technologieën

- Beschrijving van uw Rechten op Gegevensbescherming

- Beveiliging

- Koppelingen naar andere sites

- Minderjarigen

- Wijziging van het privacybeleid

- Contact, vragen, opmerkingen, klachten

 

- Verzameling en gebruik van gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen of contact met u op te nemen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of verglijkbare gegevens. BSC verzamelt de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opvragen van informatie via onze Sites, ingestuurde cv's, online registratie voor activiteiten of registratie bij een Site. We leveren interactieve digitale gezondheidshulpmiddelen door middel waarvan gegevens van gebruikers worden verzameld. Ook verzamelen we informatie over uw interactie met onze Sites en applicaties (zoals surfgedrag). Onze sites houden automatisch bepaalde handelingen tijdens bezoeken bij (Gebruiksgegevens), zoals de URL die u heeft doorverwezen of waar u naartoe gaat. Daarnaast verzamelen we andere basisgegevens over u die niet direct uw identiteit onthullen maar die mogelijk corresponderen met u of een bepaald apparaat. We gebruiken deze informatie om meer te weten te komen over hoe onze websites en online bronnen worden gebruikt en hoe we de site verder kunnen verbeteren en beheren. We gebruiken deze informatie ook om ons in staat te stellen u informatie te verstrekken die is afgestemd op uw belangstelling en voorkeuren, afgaande op uw gebruik van de site. We kunnen bijvoorbeeld het IP-adres vastleggen dat door uw internetprovider aan uw computer is toegekend. Dit adres kan zo nu en dan veranderen terwijl u met internet bent verbonden (een “dynamisch” IP-adres) of altijd gelijk blijven (een “statisch” IP-adres). In de meeste gevallen worden deze gegevens automatisch verzameld ten behoeve van onze legitieme zakelijke belangen. In sommige rechtsgebieden zijn we verplicht u om toestemming te vragen voordat we deze gegevens verzamelen. In dat geval wordt u de keuze geboden of u het verzamelen en gebruiken van dit type gegevens al dan niet wilt toestaan. In het algemeen gebeurt dit in de vorm van een toestemmingsbanner (waarin u kunt kiezen deze verzameling te accepteren of te weigeren). Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunnen we uw Gebruiksgegevens zowel met als zonder uw persoonsgegevens gebruiken om de prestaties en de opzet en functionaliteit van de Site te verbeteren.

Verder kunnen we de volgende vrijwillig door u verstrekte gegevens verzamelen:

Informatie over uw bedrijf, zoals de naam van het bedrijf, het type bedrijf of uw functie binnen het bedrijf

Medische conditie

Demografische gegevens, zoals leeftijd, opleiding, geslacht, interesses en locatie

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

Feedback

Gegevens die zijn ingevuld tijdens een enquête

Inzendingen in het blog en op het communityforum van de Site

Transactiegeschiedenis.

We gebruiken deze informatie om:

u nieuws over producten, nieuwsbrieven, marketingmateriaal en door u gevraagde informatie over producten of diensten toe te sturen, door u gevraagde diensten uit te voeren, en inzicht te verkrijgen in uw interesses en voorkeuren.

uw vragen te beantwoorden

uw account te beheren

enquêtes of andere onderzoeken en analyses uit te voeren

onze Site en marketinginspanningen te verbeteren

de gebruikersbeleving te optimaliseren

op de persoon afgestemde inhoud weer te geven

reclamemateriaal toe te sturen, waar dat wettelijk is toegestaan

u in staat te stellen uw cv in te sturen, te zoeken in de beschikbare vacatures, en contact op te nemen met of contact op te laten nemen door BSC-vertegenwoordigers of agenten in de toekomst

u in kennis te stellen van wijzigingen in het Beleid

 

We kunnen ook de volgende persoonsgegevens van uw contactpersonen verzamelen:

e-mailadres, om informatie of berichten te delen

Wanneer u ons persoonsgegevens van uw contactpersonen verstrekt, zullen we deze uitsluitend gebruiken voor het specifieke doeleinde waarvoor ze worden verstrekt. Als u denkt dat een van uw contactpersonen uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt en u een verzoek wilt indienen om deze te laten verwijderen, kunt contact met ons opnemen via Globalprivacy@bsci.com, of EuropePrivacy@bsci.com, of via aanvraagformulier voor gegevens als u zich bevindt in de EU, Verenigd Koningkrijk Zwitserland of de EER.

In het geval van websites met beperkte toegang moeten bevoegde medische professionals aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zich te kunnen registreren (zoals beroep, titel, medisch ID en de kliniek waaraan ze verbonden zijn). Naast de hierboven vermelde toepassingen gebruiken we deze gegevens om uw registratie te beoordelen en verifiëren.

Persoonsgegevens van sollicitanten worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Ze worden uitsluitend bewaard voor de behandeling van uw sollicitatie voor bestaande functies bij BSC, of voor zover noodzakelijk is om te voldoen aan de wet. Ze worden verwijderd als de sollicitatie niet succesvol is. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het ondersteunen van de activiteiten van niet-gelieerde derde partijen die onder contract staan voor het uitvoeren van diensten voor of namens BSC (met inbegrip van het onderhouden van de computerdatabase, het uitvoeren van marketingactiviteiten, indien wettelijk toegestaan, of het houden van enquêtes).  Persoonsgegevens die worden verzameld door middel van interactieve digitale gezondheidshulpmiddelen die door ons worden geleverd kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verbeteren van deze hulpmiddelen en voor het betalen van de bedragen die moeten worden betaald aan leveranciers die ons helpen deze hulpmiddelen beschikbaar te maken.

 

- Het delen van gegevens en verdere overdracht

BSC zal uw persoonsgegevens niet verkopen of leasen aan een derde partij. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin we uw persoonsgegevens mogelijk zullen delen zonder verdere kennisgeving aan u. Naast de bekendmakingen die in dit Beleid worden beschreven, en onderworpen aan het toepasselijk recht, kunnen wij en onze derde partijen uw persoonsgegevens bekendmaken:

aan gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Beleid;

aan niet-gelieerde derde partijen die onder contract staan voor het uitvoeren van diensten voor of namens BSC (bijvoorbeeld het onderhouden van de computerdatabase, het uitvoeren van marketingactiviteiten, indien wettelijk toegestaan, of het houden van enquêtes);

in het geval van een overname, fusie, reorganisatie of opheffing van het bedrijf, of een vergelijkbare gebeurtenis;

aan andere personen, voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetten of voorschriften; en

 

aan medewerkers en vertegenwoordigers van wetshandhavende instanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan vereisten met betrekking tot de nationale veiligheid of in het kader van een gerechtelijke procedure, of ten behoeve van een onderzoek naar schending van de gebruiksvoorwaarden en beleidsregels van de Site, ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Site, of andere illegale activiteiten.

We kunnen samengevoegde informatie delen met bepaalde derde partijen. BSC kan bijvoorbeeld verzamelde Gebruiksgegevens bekendmaken aan derde partijen om inzicht te verwerven in de manier waarop de Site wordt gebruikt of voor marketingdoeleinden. Zie ook “Cookies” hieronder. Samengevoegde gegevens kunnen niet worden gebruikt voor het bepalen van de identiteit van individuele personen.

De toegang die wordt verleend aan onze dochterondernemingen, aan ons gelieerde ondernemingen en derde partijen is strikt beperkt tot het doel waarvoor dergelijke informatie was verstrekt. Bovendien eisen wij dat onze dochterondernemingen, aan ons gelieerde ondernemingen en derde partijen het beleid van BSC ten aanzien van de privacy en de behandeling van uw persoonsgegevens in acht nemen. Ongeacht hun locatie of het recht van het land waarin ze gevestigd zijn, zijn ze contractueel verplicht minimaal hetzelfde niveau van bescherming te bieden als vereist is op grond van de beginselen van het privacyschild.

- Cookies en vergelijkbare technologieën

BSC en onze partners gebruiken diverse technologieën voor het faciliteren van de levering van diensten aan u via onze Sites en applicaties, en voor het begrijpen en respecteren van uw persoonlijke voorkeuren. Het gebruik hiervan wordt geregeld in ons Beleid of het privacybeleid van de externe partij die de dienst verleent.

Raadpleeg ons Cookiebeleid

 

- Beschrijving van uw Rechten op Gegevensbescherming

Geregistreerde gebruikers en diegenen die BSC hebben voorzien van persoonsgegevens kunnen vragen hun informatie te bekijken, wijzigen of verwijderen door zich aan te melden en hun profiel aan te passen of door een e-mail te sturen naar webmaster@bostonscientific.com of naar onze Europese gegevensbeveiligingsfunctionaris via EuropePrivacy@bsci.com. Verwijderings- of wijzigingsverzoeken moeten rechtstreeks door uzelf worden ingediend. U kunt ook informeren naar de portabiliteit van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. We reageren op elk verzoek om toegang binnen 30 dagen.

Als u besluit tot het intrekken van (1) toestemming voor het doorgeven van de persoonsgegevens die u aan de Site hebt verstrekt aan derden voor promotionele doeleinden, of (2) enige andere toestemming die u eerder hebt verleend met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens op deze Site voor een specifiek doeleinde, stuurt u een e-mail naar BSC via webmaster@bostonscientific.com, of neemt u contact met ons op via Globalprivacy@bsci.com, of EuropePrivacy@bsci.com, of via aanvraagformulier voor gegevens als u zich bevindt in De EU, Verenigd Koningkrijk, Zwitserland of de EER. Als u uw instemming met de toezending van bepaalde marketing- of reclameberichten wilt intrekken, volgt u de aanwijzingen voor opzegging die zijn opgenomen in het betreffende bericht.

Als u ingezonden feedback wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via webmaster@bostonscientific.com.

In bepaalde omstandigheden, zoals bepaald in het toepasselijk recht (hoofdzakelijk, de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming), heeft u mogelijk de volgende rechten:

Recht op inzage: U heeft het recht om bevestiging verkrijgen over het feit of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, en zo ja, om inzage te verzoeken in dergelijke persoonsgegevens alsook in alle andere informatie over de verwerking die omvat wordt door dit formulier.

Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren of deze aan te vullenindien ze onvolledig zijn.

Recht op wissing ('recht om vergeten te worden'): U heeft het recht om te verzoeken dat Boston Scientific uw persoonsgegevens wist.

Recht op beperking van verwerking: U heeft het recht om te verzoeken dat Boston Scientific de manieren waarop uw persoonsgegevens gebruikt worden beperkt.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens over te dragen aan een ander verwerkingsverantwoordelijke of om Boston Scientific de gegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar: U heeft het recht om te allen tijde een bezwaar te maken, op gronden die  betrekking hebben op uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en Boston Scientific zal mogelijk moeten stoppen met de verwerking van uw gegevens tenzij zij een dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Bewaren van gegevens

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u van onze diensten te voorzien. We bewaren en gebruiken uw informatie ook voor zover nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het uitvoeren van onze overeenkomsten.

- Beveiliging

BSC neemt beveiliging serieus. We gebruiken redelijke en adequate gegevensbeschermingsmaatregelen, zoals robuuste technologieën, beveiligingsbeleid en procedures om het gevaar van misbruik, aanpassing, onbedoelde vernietiging of verlies, ongeautoriseerde bekendmaking of toegang tot onze systemen en gegevens te beperken. Zo versleutelen we het verzenden van gevoelige informatie met behulp van de SSL-technologie (Secure Socket Layer). We volgen gangbare normen en best practices uit de branche om uw persoonsgegevens te beschermen tijdens het verzenden en zodra wij ze hebben ontvangen. Helaas is geen enkele beveiligingsmethode 100% veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Vragen over de beveiliging van een Site of applicatie kunt u per e-mail sturen naar webmaster@bostonscientific.com.

- Koppelingen naar andere sites

Dit Beleid is uitsluitend van toepassing op BSC-sites voor Europa en applicaties die naar dit Beleid verwijzen. Onze Sites bevatten koppelingen naar zowel sites van aan ons gelieerde ondernemingen als niet-BSC-websites, met inbegrip van toegang tot inhoud, producten en diensten van dergelijke gelieerde en niet-gelieerde sites (Andere sites). BSC is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van Andere sites. U moet rechtstreeks contact opnemen met deze Andere sites als u hun privacybeleid wilt inzien of meer informatie wilt verkrijgen over hun praktijken.

- Minderjarigen

Onze Sites en applicaties zijn niet bestemd voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar, en BSC verzamelt niet bewust persoonsgegevens van personen uit deze leeftijdsgroep. Bent u jonger dan 18, stop dan met het gebruik van onze Sites en applicaties. Als ons ter ore komt dat iemand die jonger is dan 18 jaar zich heeft geregistreerd, zullen we alle betreffende persoonsgegevens uit onze dossiers wissen

- Wijziging van het privacybeleid

BSC kan dit Beleid naar believen bijwerken door het gewijzigde Beleid op deze Site te plaatsen. We brengen u waar nodig voorafgaand aan de wijzigingen op de hoogte van belangrijke veranderingen in het Beleid via het e-mailadres van uw account of via een melding op de Site

Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2020.

- Contact, vragen, opmerkingen, klachten

U kunt privacygerelateerde kwesties, vragen, opmerkingen of klachten richten aan een van de volgende adressen:

EU/ Verenigd Koningkrijk/ Zwitserland/EER-landen:

E-mail: EuropePrivacy@bsci.com, of via aanvraagformulier voor gegevens

Briefpost:

Boston Scientific

c/Ribera del Loira, 46 Edificio 4

28042 Madrid (Spanje)

Ten slotte: In de EU, Verenigd Koningkrijk, Zwitserland en de EER u hebt het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land als u denkt dat uw rechten zijn geschonden [zie EU, Zwitserland-lijst].

Rest van de wereld: E-mail: Globalprivacy@bsci.com

Briefpost:

Boston Scientific Corporation
Global Privacy Office/Legal
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752 (VS)

Top