Europe Stiahnutá dokumentácia (Slovenskí)

Táto webová stránka poskytuje prístup k starším revíziám návodov na používanie a príručkám k produktom, ktoré sa predávali v Európskej únii, kde sa táto dokumentácia od 1. marca 2013 poskytuje výlučne v elektronickej podobe.

  • POZNÁMKA: Pred revíziou sú dokumenty označené vodoznakom a slúžia iba ako referenčné dokumenty.
  • Ak sa nižšie nenachádzajú žiadne dokumenty, znamená to, že v súčasnosti pre dané výbery filtra žiadne neexistujú.

Podpora pre zákazníkov

Ak máte problémy s prístupom k dokumentom alebo by ste chceli požiadať o tlačenú verziu dokumentu z tejto stránky, kontaktujte oddelenie služieb pre zákazníkov alebo vášho miestneho zástupcu:

Nainštalujte si aplikáciu Adobe Reader.

Na prehliadanie dokumentácie od spoločnosti Boston Scientific používajte aplikáciu Adobe Reader. Stiahnite si jej najnovšiu verziu zdarma.

Adobe a Reader sú obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.