Europe Litteratur trukket fra markedet (Norsk)

Dette nettstedet gir tilgang til tidligere versjoner av bruksanvisninger og håndbøker for produkter som selges i Den europeiske union, og der det etter 1. mars 2013 kun har vært gitt elektronisk tilgang til denne litteraturen.

  • MERK: Tidligere dokumentrevisjoner har et vannmerke og skaffes tilveie KUN SOM REFERANSE.
  • Hvis ingen dokumenter er oppført nedenfor, betyr det at det for øyeblikket ikke finnes noen dokumenter for de aktuelle filtervalgene.

Kundestøtte

Hvis du har problemer med å få tilgang til dokumenter, eller ønsker en papirkopi av noen av dokumentene på dette nettstedet, kan du ta kontakt med kundestøtte eller den lokale kontaktpersonen i ditt land.

Installer Adobe Reader.

Bruk Adobe Reader til å vise litteratur fra Boston Scientific for best mulig resultat. Last ned den nyeste versjonen gratis.