Europe Produktgarantioplysninger og -formularer

Tilbagekaldt litteratur (dansk)

Denne webside giver adgang til tidligere versioner af brugsanvisninger og produkthåndbøger for produkter, der sælges i EU, hvor denne litteratur kun forefindes elektronisk efter 1. marts 2013.

  • BEMÆRK: Tidligere reviderede dokumenter er forsynet med vandmærke og er UDELUKKENDE VEJLEDENDE.
  • Hvis der ikke er angivet nogen dokumenter nedenfor, betyder det, at der ikke findes nogen på det pågældende tidspunkt for de givne filterindstillinger.

Kundesupport

Hvis der er problemer med at få adgang til dokumenterne, eller du gerne vil have en papirudgave af skrivelserne på denne hjemmeside, bedes du kontakte kundeservice eller en kontaktperson i det pågældende land:

Hent Adobe Reader.

For at opnå de bedste resultater skal du bruge Adobe Reader til at få vist litteratur fra Boston Scientific. Hent den nyeste version gratis.

Adobe og Reader er varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated.