Dokumentácia k produktu sa líši podľa geografickej polohy.

Používajte výlučne dokumentáciu z oblasti, kde sa vykonáva zákrok u pacienta.

Čo by ste mali vedieť.

Pri niektorých kombináciách zariadenia a prehliadača sa obsah nemusí zobrazovať správne.; Spoločnosť Boston Scientific neposkytuje elektronickú dokumentáciu k produktu pre všetky krajiny a/alebo produkty.

Dokumenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Na tejto stránke vždy nájdete najaktuálnejšiu verziu schválenú pre vašu krajinu. Uvedené informácie sa nemusia vzťahovať na všetky predchádzajúce verzie produktu. Skontrolujte konfiguračné charakteristiky, aby ste zaistili správny výber. Pred použitím alebo implantovaním pomôcky a pred následnou starostlivosťou si preštudujte dokumentáciu. 

Nainštalujte si aplikáciu Adobe Reader.

Na prehliadanie dokumentácie od spoločnosti Boston Scientific používajte aplikáciu Adobe Reader. Stiahnite si jej najnovšiu verziu zdarma.

Adobe a Reader sú obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Služby zákazníkom.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravotníckej pomôcky, obráťte sa na svojho lekára primárnej starostlivosti.

Ak chcete získať papierovú kópiu literatúry na tejto stránke, použite funkciu tlače v programe

Adobe Reader a ľubovoľnú stolnú tlačiareň. Prípadne sa obráťte na spoločnosť Boston Scientific a požiadajte o vytlačenie a zaslanie tlačenej kópie.

Kontaktné informácie podpory pre zákazníka spoločnosti Boston Scientific nájdete na stránke Boston Scientific