alt-text-value

Dokumentácia k produktu

Dokumentácia k produktu sa líši podľa geografickej polohy. Ak chcete vyhľadávať, začnite výberom svojej krajiny, jazyka a roly.

Dokumentácia k produktu sa líši podľa geografickej polohy.

Používajte výlučne dokumentáciu z oblasti, kde sa vykonáva zákrok u pacienta.

Čo by ste mali vedieť.

Pri niektorých kombináciách zariadenia a prehliadača sa obsah nemusí zobrazovať správne.; Spoločnosť Boston Scientific neposkytuje elektronickú dokumentáciu k produktu pre všetky krajiny a/alebo produkty.

Dokumenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Na tejto stránke vždy nájdete najaktuálnejšiu verziu schválenú pre vašu krajinu. Uvedené informácie sa nemusia vzťahovať na všetky predchádzajúce verzie produktu. Skontrolujte konfiguračné charakteristiky, aby ste zaistili správny výber. Pred použitím alebo implantovaním pomôcky a pred následnou starostlivosťou si preštudujte dokumentáciu.