Dokumentácia k produktu sa líši podľa geografickej polohy.

Používajte výlučne dokumentáciu z oblasti, kde sa vykonáva zákrok u pacienta.

Čo by ste mali vedieť.

Pri niektorých kombináciách zariadenia a prehliadača sa obsah nemusí zobrazovať správne.; Spoločnosť Boston Scientific neposkytuje elektronickú dokumentáciu k produktu pre všetky krajiny a/alebo produkty.

Dokumenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Na tejto stránke vždy nájdete najaktuálnejšiu verziu schválenú pre vašu krajinu. Uvedené informácie sa nemusia vzťahovať na všetky predchádzajúce verzie produktu. Skontrolujte konfiguračné charakteristiky, aby ste zaistili správny výber. Pred použitím alebo implantovaním pomôcky a pred následnou starostlivosťou si preštudujte dokumentáciu. 

Nainštalujte si aplikáciu Adobe Reader.

Na prehliadanie dokumentácie od spoločnosti Boston Scientific používajte aplikáciu Adobe Reader. Stiahnite si jej najnovšiu verziu zdarma.

Adobe a Reader sú obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Podpora pre zákazníkov

Ak máte problémy s prístupom k dokumentom alebo by ste chceli požiadať o tlačenú verziu dokumentu z tejto stránky, kontaktujte oddelenie služieb pre zákazníkov alebo vášho miestneho zástupcu: