Produktdokumentationen skiftar efter geografisk placering.

Använd endast produktdokumentation från regionen där patientingreppet utförs.

Saker som du bör känna till.

Det kan hända att vissa enhets- och webbläsarkombinationer drabbas av visningsproblem.; Boston Scientific tillhandahåller inte produktlitteratur i elektroniskt format för alla länder och/eller produkter.

Dessa dokument kan ändras utan att det meddelas.

Den här webbplatsen kommer alltid att innehålla den senaste godkända versionen i din region. Det kan hända att den ingående informationen inte gäller alla tidigare versioner av produkten. Kontrollera uppgifterna om konfiguration för att se till att du väljer rätt dokument. Läs handböckerna innan en enhet används eller implanteras, samt vid uppföljande vård. 

Skaffa Adobe Reader.

Boston Scientifics dokumentation visas bäst i Adobe Reader. Ladda ner den senaste versionen utan kostnad.

Adobe och Reader är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Kundtjänst.

Kontakta din primärvårdsläkare om du har några frågor om din medicinska enhet.

Använd utskriftsfunktionen i

Adobe Reader och valfri skrivbordsskrivare för att erhålla en papperskopia av litteraturen på denna webbplats. Alternativt kan du kontakta Boston Scientific för att få en papperskopia utskriven och skickad till dig.

Kontaktinformation för Boston Scientific kundsupport finns på Boston Scientific.