Hands Typing

Produktlitteratur

Produktdokumentationen skiftar efter geografisk placering. Börja med att välja ditt land, språk och din befattning när du vill söka.

Produktdokumentationen skiftar efter geografisk placering.

Använd endast produktdokumentation från regionen där patientingreppet utförs.

Saker som du bör känna till.

Det kan hända att vissa enhets- och webbläsarkombinationer drabbas av visningsproblem.; Boston Scientific tillhandahåller inte produktlitteratur i elektroniskt format för alla länder och/eller produkter.

Dessa dokument kan ändras utan att det meddelas.

Den här webbplatsen kommer alltid att innehålla den senaste godkända versionen i din region. Det kan hända att den ingående informationen inte gäller alla tidigare versioner av produkten. Kontrollera uppgifterna om konfiguration för att se till att du väljer rätt dokument. Läs handböckerna innan en enhet används eller implanteras, samt vid uppföljande vård.