Litteratur om produktet varierer med geografien.

Bruk kun produktlitteratur fra regionen der pasientprosedyren utføres.

Viktig informasjon.

Det er mulig at enkelte kombinasjoner av enhet og nettleser ikke vises skikkelig.; Boston Scientific utgir ikke elektronisk produktlitteratur for alle land og/eller produkter.

Dokumenter kan endres uten varsel.

Dette nettstedet vil alltid inneholde den siste versjonen som er godkjent for ditt geografiske sted. Det er ikke sikkert at informasjonen som er tatt med, gjelder for alle tidligere versjoner av produktet. Sjekk konfigurasjonsegenskapene for å forsikre deg om at du velger riktig. Les gjennom litteraturen før du bruker eller implanterer en enhet eller utfører oppfølgende pleie. 

Installer Adobe Reader.

Bruk Adobe Reader til å vise litteratur fra Boston Scientific for best mulig resultat. Last ned den nyeste versjonen gratis.

Kundestøtte

Hvis du har problemer med å få tilgang til dokumenter, eller ønsker en papirkopi av noen av dokumentene på dette nettstedet, kan du ta kontakt med kundestøtte eller den lokale kontaktpersonen i ditt land.