alt-text-value

Produktlitteratur

Litteratur om produktet varierer med geografien. Start søket ved først å velge land, språk og rolle.

Litteratur om produktet varierer med geografien.

Bruk kun produktlitteratur fra regionen der pasientprosedyren utføres.

Viktig informasjon.

Det er mulig at enkelte kombinasjoner av enhet og nettleser ikke vises skikkelig.; Boston Scientific utgir ikke elektronisk produktlitteratur for alle land og/eller produkter.

Dokumenter kan endres uten varsel.

Dette nettstedet vil alltid inneholde den siste versjonen som er godkjent for ditt geografiske sted. Det er ikke sikkert at informasjonen som er tatt med, gjelder for alle tidligere versjoner av produktet. Sjekk konfigurasjonsegenskapene for å forsikre deg om at du velger riktig. Les gjennom litteraturen før du bruker eller implanterer en enhet eller utfører oppfølgende pleie.