Dokumentace k výrobkům v jednotlivých zemích se liší.

Používejte pouze dokumentaci k výrobkům pro oblast, ve které probíhá zákrok na pacientovi.

Co je třeba vědět.

Stránky se na některých zařízeních a v některých prohlížečích nezobrazují správně.; Společnost Boston Scientific neposkytuje elektronickou dokumentace ve všech zemích a ke všem výrobkům.

Dokumenty mohou být změněny bez předchozího oznámení.

Na této webové stránce jsou vždy poskytovány nejaktuálnější verze dokumentů schválené pro vaši zemi. Uvedené informace se nemusí vztahovat na všechny předchozí verze produktu. Ověřte, zda uvedená konfigurace odpovídá vašemu zdravotnickému prostředku. Před použitím nebo implantováním prostředku nebo poskytnutím následné péče si přečtěte poskytovanou dokumentaci. 

Stáhněte si program Adobe Reader.

Pro optimální prohlížení návodů Boston Scientific použijte program Adobe Reader. Stáhněte si zdarma nejnovější verzi.

Adobe a Reader jsou obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Zákaznický servis.

Pokud máte ohledně tohoto zdravotnického prostředku jakékoli dotazy, zeptejte se svého praktického lékaře.

Chcete-li získat tištěnou kopii literatury uvedené na této stránce, použijte funkci tisku v aplikaci Adobe Reader a jakoukoli stolní tiskárnu. Případně kontaktujte společnost Boston Scientific a požádejte o vytištění a zaslání papírové kopie.

Kontaktní informace na zákaznickou podporu společnosti Boston Scientific naleznete na adrese Boston Scientific