alt-text-value

Dokumentace k produktu

Dokumentace k výrobkům v jednotlivých zemích se liší. Před vyhledáváním nejprve vyberte svou zemi, jazyk a roli.

Dokumentace k výrobkům v jednotlivých zemích se liší.

Používejte pouze dokumentaci k výrobkům pro oblast, ve které probíhá zákrok na pacientovi.

Co je třeba vědět.

Stránky se na některých zařízeních a v některých prohlížečích nezobrazují správně.; Společnost Boston Scientific neposkytuje elektronickou dokumentace ve všech zemích a ke všem výrobkům.

Dokumenty mohou být změněny bez předchozího oznámení.

Na této webové stránce jsou vždy poskytovány nejaktuálnější verze dokumentů schválené pro vaši zemi. Uvedené informace se nemusí vztahovat na všechny předchozí verze produktu. Ověřte, zda uvedená konfigurace odpovídá vašemu zdravotnickému prostředku. Před použitím nebo implantováním prostředku nebo poskytnutím následné péče si přečtěte poskytovanou dokumentaci.