Tài liệu sản phẩm thay đổi tùy theo khu vực địa lý.

Chỉ sử dụng tài liệu sản phẩm của khu vực nơi thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân.

Những điều bạn cần biết

Một số trình duyệt có thể không hiển thị hiệu quả khi dùng trên một số thiết bị. Boston Scientific không cung cấp tài liệu sản phẩm dạng điện tử cho tất cả các quốc gia và/hoặc mọi sản phẩm.

Tài liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

Trang web này sẽ luôn chứa phiên bản mới nhất được phê duyệt tại khu vực địa lý của bạn. Thông tin trên trang có thể không áp dụng cho mọi phiên bản trước đây của sản phẩm. Xem xét các đặc điểm cấu hình để đảm bảo có lựa chọn thích hợp. Xem lại tài liệu trước khi sử dụng hoặc cấy ghép thiết bị, hoặc thực hiện chăm sóc theo dõi. 

Tải Adobe Reader

Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng Adobe Reader để xem các tài liệu của Boston Scientific. Tải về phiên bản mới nhất miễn phí.

Adobe và Reader là các thương hiệu của Adobe Systems Incorporated.

Dịch vụ Khách hàng

Liên hệ với bác sĩ chăm sóc chính nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thiết bị y tế của bạn.

Để có được một bản sao giấy của tài liệu trên trang web này, hãy sử dụng chức năng in trong Adobe Reader và máy in để bàn. Hoặc liên hệ với Boston Scientific để yêu cầu in và gửi bản sao giấy qua bưu điện cho quý vị.

Có thể tìm thấy thông tin liên hệ của bộ phận hỗ trợ khách hàng của Boston Scientific tại Boston Scientific