Physician with Heart Model

Tài liệu sản phẩm thay đổi tùy theo khu vực địa lý.

Tài liệu sản phẩm thay đổi tùy theo khu vực địa lý.

Chỉ sử dụng tài liệu sản phẩm của khu vực nơi thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân.

Những điều bạn cần biết

Một số trình duyệt có thể không hiển thị hiệu quả khi dùng trên một số thiết bị. Boston Scientific không cung cấp tài liệu sản phẩm dạng điện tử cho tất cả các quốc gia và/hoặc mọi sản phẩm.

Tài liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

Trang web này sẽ luôn chứa phiên bản mới nhất được phê duyệt tại khu vực địa lý của bạn. Thông tin trên trang có thể không áp dụng cho mọi phiên bản trước đây của sản phẩm. Xem xét các đặc điểm cấu hình để đảm bảo có lựa chọn thích hợp. Xem lại tài liệu trước khi sử dụng hoặc cấy ghép thiết bị, hoặc thực hiện chăm sóc theo dõi. 

Tải Adobe Reader

Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng Adobe Reader để xem các tài liệu của Boston Scientific. Tải về phiên bản mới nhất miễn phí.

Adobe và Reader là các thương hiệu của Adobe Systems Incorporated.

Hỗ trợ Khách hàng

Nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập các tài liệu hoặc bạn muốn yêu cầu cung cấp bản sao giấy từ trang web này, xin liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc Đầu mối Liên lạc Quốc gia tại địa phương của bạn.