Η βιβλιογραφία του προϊόντος διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Χρησιμοποιείτε μόνο τη βιβλιογραφία του προϊόντος από την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η διαδικασία.

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε.

Ορισμένοι συνδυασμοί συσκευής και προγράμματος περιήγησης μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.; Η Boston Scientific δεν παρέχει ηλεκτρονικό έντυπο υλικό προϊόντος για όλες τις χώρες ή/και τα προϊόντα.

Τα έγγραφα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Αυτός ο δικτυακός τόπος θα περιέχει πάντα την πλέον τρέχουσα έκδοση που έχει εγκριθεί για τη γεωγραφική περιοχή σας. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προϊόντος. Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης για να διασφαλίσετε τη σωστή επιλογή. Διαβάστε ξανά το έντυπο υλικό πριν από τη χρήση ή την εμφύτευση κάποιας συσκευής ή την παροχή φροντίδας κατά την παρακολούθηση (follow-up). 

Κάντε λήψη του Adobe Reader.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Adobe Reader για να δείτε το έντυπο υλικό της Boston Scientific. Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης χωρίς χρέωση.

Οι επωνυμίες Adobe και Reader είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.

Εξυπηρέτηση πελατών.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν σας.

Για να λάβετε ένα έντυπο αντίγραφο του φυλλαδίου σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εκτύπωσης στο Adobe Reader και σε οποιονδήποτε επιτραπέζιο εκτυπωτή. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την Boston Scientific για να ζητήσετε να τυπωθεί και να σας αποσταλεί ένα έντυπο αντίγραφο.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών της Boston Scientific στη διεύθυνση Boston Scientific.