Продуктовата документация се различава в различните географски региони.

Използвайте продуктова документация само за региона, в който се изпълнява процедурата върху пациента.

Неща, които трябва да знаете.

Възможно е някои комбинации от устройства и браузъри да не се показват добре.; Boston Scientific не предоставя електронна продуктова документация за всички страни и/или продукти.

Документацията може да бъде променяна без предизвестие.

Този уебсайт винаги ще съдържа най-актуалната версия, одобрена за вашия регион. Съдържащата се информация може да не е приложима за всички предишни версии на продукта. Прегледайте конфигурационните характеристики, за да направите подходящ избор. Преглеждайте документацията, преди да използвате или имплантирате дадено изделие, или да полагате последващи грижи. 

Вземете Adobe Reader.

За преглеждане на документацията на Boston Scientific е най-добре да използвате Adobe Reader. Изтеглете безплатно най-новата версия.

Adobe и Reader са търговски марки на Adobe Systems Incorporated.

Обслужване на клиенти.

Обръщайте се към вашия лекуващ лекар по всички въпроси относно това медицинско изделие.

За да получите хартиено копие на литературното съдържание на този сайт, използвайте функцията за печат в Adobe Reader и настолен принтер. Като алтернатива можете да се свържете с Boston Scientific, за да поискате да се разпечата хартиено копие, което да Ви бъде изпратено.

Можете да намерите информацията за контакт с отдела за обслужване на клиенти на Boston Scientific на адрес Boston Scientific