alt-text-value

Документация на продукта

Продуктовата документация се различава в различните географски региони. За да търсите, моля, започнете, като изберете вашата страна, език и роля.

Продуктовата документация се различава в различните географски региони.

Използвайте продуктова документация само за региона, в който се изпълнява процедурата върху пациента.

Неща, които трябва да знаете.

Възможно е някои комбинации от устройства и браузъри да не се показват добре.; Boston Scientific не предоставя електронна продуктова документация за всички страни и/или продукти.

Документацията може да бъде променяна без предизвестие.

Този уебсайт винаги ще съдържа най-актуалната версия, одобрена за вашия регион. Съдържащата се информация може да не е приложима за всички предишни версии на продукта. Прегледайте конфигурационните характеристики, за да направите подходящ избор. Преглеждайте документацията, преди да използвате или имплантирате дадено изделие, или да полагате последващи грижи.