Patient & Physician Smiling

เอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์

ใช้เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์จากภูมิภาคที่มีการดำเนินการตามขั้นตอนของผู้ป่วยเท่านั้น

สิ่งที่คุณควรรู้

ชุดรวมของอุปกรณ์และเบราว์เซอร์บางชุดอาจแสดงผลได้ไม่ดี Boston Scientific ไม่ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับทุกประเทศและ/หรือผลิตภัณฑ์

เอกสารอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

เว็บไซต์นี้จะมีเวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับอนุมัติในภูมิศาสตร์ของคุณเสมอ ข้อมูลที่รวมไว้อาจใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้าทั้งหมด ตรวจสอบลักษณะการกำหนดค่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเลือกที่เหมาะสม ทบทวนเอกสารข้อมูลก่อนใช้หรือฝังอุปกรณ์ หรือดำเนินการดูแลเพื่อติดตามผล 

ฝ่ายบริการลูกค้า 

ติดต่อแพทย์ดูแลหลักของคุณ หากมีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ

หากต้องการรับสำเนาเอกสารของสิ่งตีพิมพ์บนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ใน Adobe Reader และเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กตั้งโต๊ะ หรือติดต่อ Boston Scientific เพื่อขอให้พิมพ์และส่งสำเนาเอกสารถึงคุณทางไปรษณีย์

 

ข้อมูลการติดต่อสำหรับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Boston Scientific สามารถดูได้ที่ Boston Scientific