Europe Atsauktā literatūra (Latvietis)

Šī vietne nodrošina piekļuvi Eiropas Savienībā pārdoto produktu lietošanas norādījumu un produktu rokasgrāmatu iepriekšējām versijām, ja šie dokumenti tika iesniegti tikai elektroniskā veidā pēc 2013. gada 1. marta.

  • PIEZĪME. Iepriekšējie pārstrādātie dokumenti marķēti ar ūdenszīmēm un sniegti TIKAI ATSAUCEI.
  • Ja nav norādīts neviens dokuments, tātad pie attiecīgās filtra atlases neviena dokumenta patlaban nav.

Klientu atbalsts

Ja piekļūt dokumentiem ir sarežģīti vai ja no šīs vietnes vēlas pieprasīt literatūras eksemplāru papīra formātā, jāsazinās ar klientu apkalpošanas nodaļu vai vietējo kontaktpersonu:

Iegūt Adobe Reader.

Lai skatītu Boston Scientific literatūru, vislabāk izmantot Adobe Reader. Bez maksas lejupielādēt visjaunāko versiju.

Adobe un Reader ir Adobe Systems Incorporated preču zīmes.