Izstrādājuma tehniskā literatūra atšķiras atkarībā no reģiona.

Lietojiet tikai tehnisko literatūru, kas attiecas uz reģionu, kurā pacientam tiek veikta procedūra.

Svarīga informācija.

Dažas ierīču un pārlūku kombinācijas var netikt parādītas pienācīgi.; Boston Scientific nenodrošina elektronisku izstrādājuma informāciju visām valstīm un/vai izstrādājumiem.

Dokumenti var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Šajā interneta vietnē vienmēr būs pieejama visjaunākā versija, kas apstiprināta jūsu atrašanās vietā. Sniegtā informācija var neattiekties uz iepriekšējām izstrādājuma versijām. Pārskatiet konfigurācijas parametrus, lai nodrošinātu atbilstošu atlasi. Pārskatiet informāciju pirms ierīces izmantošanas vai implantācijas, vai tālākas aprūpes veikšanas. 

Iegūt Adobe Reader.

Lai skatītu Boston Scientific literatūru, vislabāk izmantot Adobe Reader. Bez maksas lejupielādēt visjaunāko versiju.

Adobe un Reader ir Adobe Systems Incorporated preču zīmes.

Klientu atbalsts

Ja piekļūt dokumentiem ir sarežģīti vai ja no šīs vietnes vēlas pieprasīt literatūras eksemplāru papīra formātā, jāsazinās ar klientu apkalpošanas nodaļu vai vietējo kontaktpersonu: