Patient & Physician Smiling

Izstrādājuma informācija

Izstrādājuma tehniskā literatūra atšķiras atkarībā no reģiona.

Lietojiet tikai tehnisko literatūru, kas attiecas uz reģionu, kurā pacientam tiek veikta procedūra.

Svarīga informācija.

Dažas ierīču un pārlūku kombinācijas var netikt parādītas pienācīgi.; Boston Scientific nenodrošina elektronisku izstrādājuma informāciju visām valstīm un/vai izstrādājumiem.

Dokumenti var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Šajā interneta vietnē vienmēr būs pieejama visjaunākā versija, kas apstiprināta jūsu atrašanās vietā. Sniegtā informācija var neattiekties uz iepriekšējām izstrādājuma versijām. Pārskatiet konfigurācijas parametrus, lai nodrošinātu atbilstošu atlasi. Pārskatiet informāciju pirms ierīces izmantošanas vai implantācijas, vai tālākas aprūpes veikšanas. 

Iegūt Adobe Reader.

Lai skatītu Boston Scientific literatūru, vislabāk izmantot Adobe Reader. Bez maksas lejupielādēt visjaunāko versiju.

Adobe un Reader ir Adobe Systems Incorporated preču zīmes.

Klientu serviss.

Sazinieties ar primārās aprūpes ārstu, ja rodas jautājumi saistībā ar jūsu medicīnisko ierīci.

Lai iegūtu šajā vietnē esošās literatūras papīra kopiju, izmantojiet drukāšanas funkciju programmā Adobe Reader un jebkuru galddatora printeri. Vai arī sazinieties ar Boston Scientific, lai pieprasītu papīra kopijas sagatavošanu un tās nosūtīšanu jums pa pastu.

Uzņēmuma Boston Scientific klientu atbalsta kontaktinformācija ir pieejama Boston Scientific