Skirtingose šalyse gaminio dokumentai skiriasi.

Naudokite tik tuos gaminio dokumentus, kurie išleisti tam regionui, kuriame atliekama procedūra.

Dalykai, kuriuos turėtumėte žinoti.

Kai kurių prietaisai gali nederėti su tam tikromis naršyklėmis.; „Boston Scientific“ netiekia elektroninės gaminio literatūros visoms šalims ir (arba) gaminiams.

Dokumentai gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.

Šioje interneto svetainėje visada bus pateikiama naujausia versija, patvirtinta jūsų geografiniame regione. Pateikta informacija gali būti netaikoma visoms ankstesnėms gaminio versijoms. Peržiūrėkite konfigūraciją, kad užtikrintumėte tinkamą pasirinkimą. Prieš naudodami ar implantuodami prietaisą arba vykdydami paskesnę apžiūrą, perskaitykite susijusią literatūrą. 

Atsisiųskite „Adobe Reader“.

Geriausia „Boston Scientific“ literatūrą skaityti naudojant programą „Adobe Reader“. Atsisiųskite naujausią versiją nemokamai.

„Adobe“ ir „Reader“ yra bendrovės „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

Pagalbos klientams tarnyba

Jei susiduriate su problemomis atsisiųsdami dokumentus arba norite gauti popierines šioje svetainėje pateikiamų dokumentų kopijas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių arba į jūsų šalyje dirbantį kontaktinį asmenį: