Europe Оттеглена документация (български)

Тази уеб страница предоставя достъп до предходни издания на указания за употреба и ръководства за продукти, продавани в Европейския съюз, където тези издания са били предлагани изключително по електронен път след 01 март 2013 г.

 • ЗАБЕЛЕЖКА: На предходните версии на документите се поставя воден знак и се предоставят САМО ЗА СПРАВКА.
 • Ако по-долу няма посочени документи, това означава, че в момента не съществуват документи, отговарящи на избраните критерии за филтриране.
 • ACURATE neo2™

  Указания за употреба

  Аортна клапа

  Jan 08, 2024

  Product Code SYM-AC-010; SYM-DS-010; SYM-SV23-004; SYM-SV25-004; SYM-SV27-004

  Part Number 51081293-20A

  Safety Related Revision Blank

 • ACURATE neo2™

  Информация за пациента

  Сърдечна клапа

  Jan 08, 2024

  Product Code SYM-AC-010; SYM-DS-010; SYM-SV23-004; SYM-SV25-004; SYM-SV27-004

  Part Number 51213905-24A

 • CHARISMA™ EL ICD;CHARISMA™ CRT-D;RESONATE™ CRT-D;RESONATE™ HF ICD;FINELINE™ II Sterox;INOGEN™ MINI ICD;AUTOGEN™ MINI ICD;PERCIVA™ ICD;MOMENTUM™ CRT-D;DYNAGEN™ CRT-D;MOMENTUM™ EL ICD;AUTOGEN™ EL ICD;RESONATE™ HF CRT-D;RESONATE™ X4 CRT-D;CHARISMA™ X4 CRT-D;MOMENTUM™ X4 CRT-D;INGEVITY™ MRI;ORIGEN™ MINI ICD;ENDOTAK RELIANCE™ SG;ORIGEN™ EL ICD;VIGILANT™ EL ICD;ENDOTAK RELIANCE™;AUTOGEN™ X4 CRT-D;VIGILANT™ CRT-D;DYNAGEN™ EL ICD;PERCIVA™ HF ICD;ENDOTAK RELIANCE™ S;EASYTRAK™ 2 IS-1;INGEVITY™+;INOGEN™ CRT-D;FINELINE™ II Sterox EZ;INOGEN™ EL ICD;VIGILANT™ X4 CRT-D;INOGEN™ X4 CRT-D;EASYTRAK™ 2;DYNAGEN™ MINI ICD;RESONATE™ EL ICD;ENDOTAK RELIANCE™ G;ORIGEN™ X4 CRT-D;ACUITY™ X4 Spiral L;AUTOGEN™ CRT-D;ENDOTAK RELIANCE™ 4-FRONT;ACUITY™ X4 Straight;FINELINE™ II;ORIGEN™ CRT-D;ACUITY™ Spiral;ACUITY™ X4 Spiral S;DYNAGEN™ X4 CRT-D

  Информация за ЯМР

  IMAGEREADY™ MR Conditional Defibrillation System

  Sep 12, 2022

  Product Code D000; D001; D002; D003; D010; D011; D012; D013; D020; D021; D022; D023; D044; D045; D046; D047; D050; D051; D052; D053; D120; D121; D140; D141; D142; D143; D150; D151; D152; D153; D174; D175; D176; D177; D220; D221; D232; D233; D320; D321; D332; D333; D400; D401; D412; D413; D420; D421; D432; D433; D500; D501; D512; D513; D520; D521; D532; D533; G050; G051; G056; G058; G124; G125; G128; G138; G140; G141; G146; G148; G150; G151; G156; G158; G172; G173; G177; G179; G224; G225; G228; G237; G247; G248; G324; G325; G328; G337; G347; G348; G424; G425; G428; G437; G447; G448; G524; G525; G528; G537; G547; G548; 0127; 0128; 0129; 0137; 0138; 0139; 0143; 0147; 0148; 0149; 0153; 0157; 0158; 0159; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0177; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0262; 0263; 0265; 0266; 0272; 0273; 0275; 0276; 0282; 0283; 0285; 0286; 0292; 0293; 0295; 0296; 0636; 0650; 0651; 0652; 0653; 0654; 0655; 0657; 0658; 0662; 0663; 0665; 0672; 0673; 0675; 0676; 0682; 0683; 0685; 0686; 0692; 0693; 0695; 0696; 4469; 4470; 4471; 4472; 4473; 4474; 4479; 4480; 4542; 4543; 4544; 4591; 4592; 4593; 4603; 4671; 4672; 4674; 4675; 4677; 4678; 6100; 6220; 6221; 6402; 6403; 6773; 6996; 7145; 7148; 7735; 7736; 7740; 7741; 7742; 7840; 7841; 7842

  Part Number 51308710-002

  Applicable To IMAGEREADY™

  Safety Related Revision No

 • EMBLEM™ S-ICD

  Указания за употреба

  Подкожен електрод

  Jul 07, 2022

  Product Code 3501

  Part Number 92346953-019

  Applicable To N/A

  Applicable To N/A

 • EMBLEM™ S-ICD Programmer

  Указания за употреба;Ръководство за програмиране

  Програмиращо устройство EMBLEM™ S-ICD

  Jul 07, 2022

  Product Code 3200

  Part Number 92346972-017

  Applicable To N/A

  Applicable To N/A

 • EMBLEM™ S-ICD

  Указания за употреба

  Система за въвеждане на електрод

  Jul 07, 2022

  Product Code 4712

  Part Number 92363957-019

  Applicable To N/A

  Applicable To N/A

 • INGEVITY™+

  Указания за употреба

  Проводник за сензорно разпознаване/стимулация IS-1 двуполюсен конектор Разтягащо/свиващо се фиксиране

  Oct 27, 2023

  Product Code 7840; 7841; 7842

  Part Number 92383240-019

  Applicable To N/A

  Applicable To N/A

 • 3300 LATITUDE™ Programming System

  Ръководство за програмиране

  LATITUDE™ Programming System

  Jul 31, 2023

  Product Code 3300; 00802526618505; 3300; 00802526620003; 3300; 00802526618512; 3300; 00802526620331; 3154; 00802526586613; 6629; 00802526474071; 3889; 00802526613920

  Part Number 92362142-046

 • EMBLEM™ S-ICD;3300 LATITUDE™ Programming System

  Ръководство на оператора;Ръководство за програмиране;Указания за употреба

  Jul 07, 2022

  Product Code 3877; 3300

  Part Number 92123952-020

 • FINELINE™ II Sterox;VISIONIST™ X4;INGEVITY™+;FORMIO™ MRI;FINELINE™ II Sterox EZ;ADVANTIO™ MRI;ACCOLADE™ MRI;INGENIO™ MRI;INGEVITY™ MRI;PROPONENT™ MRI;ACUITY™ X4 Spiral L;VITALIO™ MRI;FINELINE™ II;ACUITY™ X4 Straight;ACUITY™ X4 Spiral S;VALITUDE™ X4;ESSENTIO™ MRI

  Информация за ЯМР

  IMAGEREADY™ MR Conditional Pacing System

  Sep 12, 2022

  Product Code J065; J066; J067; J175; J176; J177; J275; J276; J277; J279; L110; L111; L131; L210; L211; L231; L310; L311; L331; U128; U228; 4456; 4457; 4458; 4459; 4469; 4470; 4471; 4472; 4473; 4474; 4479; 4480; 4603; 4671; 4672; 4674; 4675; 4677; 4678; 6220; 6221; 6402; 7145; 7148; 7731; 7732; 7735; 7736; 7740; 7741; 7742; 7840; 7841; 7842

  Part Number 359259-071

  Applicable To IMAGEREADY™

  Applicable To N/A

  Safety Related Revision Blank

 • CHARISMA™ EL ICD;CHARISMA™ CRT-D;FINELINE™ II Sterox;RESONATE™ CRT-D;RESONATE™ HF ICD;INOGEN™ MINI ICD;AUTOGEN™ MINI ICD;PERCIVA™ ICD;MOMENTUM™ CRT-D;DYNAGEN™ CRT-D;MOMENTUM™ EL ICD;AUTOGEN™ EL ICD;RESONATE™ X4 CRT-D;RESONATE™ HF CRT-D;CHARISMA™ X4 CRT-D;INGEVITY™ MRI;MOMENTUM™ X4 CRT-D;ORIGEN™ MINI ICD;ORIGEN™ EL ICD;ENDOTAK RELIANCE™;VIGILANT™ EL ICD;AUTOGEN™ X4 CRT-D;VIGILANT™ CRT-D;DYNAGEN™ EL ICD;EASYTRAK™ 2 IS-1;PERCIVA™ HF ICD;RELIANCE™ 4-FRONT;INOGEN™ CRT-D;FINELINE™ II Sterox EZ;INOGEN™ EL ICD;VIGILANT™ X4 CRT-D;INOGEN™ X4 CRT-D;EASYTRAK™ 2;DYNAGEN™ MINI ICD;RESONATE™ EL ICD;ACUITY™ X4 Spiral L;ORIGEN™ X4 CRT-D;AUTOGEN™ CRT-D;ACUITY™ X4 Straight;FINELINE™ II;ORIGEN™ CRT-D;ACUITY™ Spiral;ACUITY™ X4 Spiral S;DYNAGEN™ X4 CRT-D

  Информация за ЯМР

  IMAGEREADY™ MR-условна система за дефибрилация

  Dec 21, 2021

  Product Code D000; D001; D002; D003; D010; D011; D012; D013; D020; D021; D022; D023; D044; D045; D046; D047; D050; D051; D052; D053; D120; D121; D140; D141; D142; D143; D150; D151; D152; D153; D174; D175; D176; D177; D220; D221; D232; D233; D320; D321; D332; D333; D400; D401; D412; D413; D420; D421; D432; D433; D500; D501; D512; D513; D520; D521; D532; D533; G050; G051; G056; G058; G124; G125; G128; G138; G140; G141; G146; G148; G150; G151; G156; G158; G172; G173; G177; G179; G224; G225; G228; G237; G247; G248; G324; G325; G328; G337; G347; G348; G424; G425; G428; G437; G447; G448; G524; G525; G528; G537; G547; G548; 0127; 0128; 0129; 0137; 0138; 0139; 0143; 0147; 0148; 0149; 0153; 0157; 0158; 0159; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0177; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0262; 0263; 0265; 0266; 0272; 0273; 0275; 0276; 0282; 0283; 0285; 0286; 0292; 0293; 0295; 0296; 0636; 0650; 0651; 0652; 0653; 0654; 0655; 0657; 0658; 0662; 0663; 0665; 0672; 0673; 0675; 0676; 0682; 0683; 0685; 0686; 0692; 0693; 0695; 0696; 4469; 4470; 4471; 4472; 4473; 4474; 4479; 4480; 4542; 4543; 4544; 4591; 4592; 4593; 4603; 4671; 4672; 4674; 4675; 4677; 4678; 6100; 6220; 6221; 6402; 6403; 6773; 6996; 7145; 7148; 7735; 7736; 7740; 7741; 7742

  Part Number 51114107-002

  Applicable To IMAGEREADY™

 • RELIANCE™ 4-FRONT

  Информация за пациента

  Сърдечен проводник

  Jul 25, 2023

  Product Code 0672; 0673; 0675; 0676; 0652; 0653; 0657; 0658; 0692; 0693; 0695; 0696; 0636; 0662; 0663; 0665; 0650; 0651; 0654; 0655; 0682; 0683; 0685; 0686

  Part Number 51070663-002

 • 3300 LATITUDE™ Programming System

  Ръководство за програмиране

  Мрежа и свързаност

  Jul 31, 2023

  Product Code 3924; 3300; 00802526618505; 3300; 00802526620003; 3300; 00802526618512; 3300; 00802526620331

  Part Number 92362143-020

  Applicable To Приложение за ползване със системата за програмиране LATITUDE™

 • INGEVITY™

  Информация за пациента

  Проводник за сензорно разпознаване/стимулация

  Feb 23, 2024

  Product Code 7731; 7732; 7735; 7736; 7740; 7741; 7742; 7840; 7841; 7842

  Part Number 50944538-002

  Applicable To N/A

  Applicable To N/A

 • EMBLEM™ S-ICD

  Информация за пациента

  ПОДКОЖЕН ИМПЛАНТИРУЕМ КАРДИОВЕРТЕРЕН ДЕФИБРИЛАТОР

  Jul 07, 2022

  Product Code A209; A219; 3501

  Part Number 92346920-019

  Applicable To N/A

  Applicable To N/A

 • 3300 LATITUDE™ Programming System

  Ръководство за програмиране

  АНАЛИЗАТОР НА СИСТЕМАТА ЗА СТИМУЛАЦИЯ (PSA)

  Jul 31, 2023

  Product Code 3922; 3300; 00802526618505; 3300; 00802526620003; 3300; 00802526618512; 3300; 00802526620331

  Part Number 92402515-020

  Applicable To Приложение за ползване със система за програмиране LATITUDE™

 • EMBLEM™ S-ICD;EMBLEM™ MRI S-ICD

  Указания за употреба

  ПОДКОЖЕН ИМПЛАНТИРУЕМ КАРДИОВЕРТЕРЕН ДЕФИБРИЛАТОР

  Jul 07, 2022

  Product Code A219; A209

  Part Number 92346913-019

  Applicable To N/A

  Applicable To N/A

 • LATITUDE™ HEART CONNECT™

  Ръководство на оператора;Ръководство за програмиране;Указания за употреба

  Heart Connect™ System

  Aug 14, 2023

  Product Code 3932; 3935; 3936; 3937; 3300; 00802526618505; 3300; 00802526620003; 3300; 00802526618512; 3300; 00802526620331

  Part Number 92302087-020

 • VISUAL-ICE™

  Ръководство на оператора

  Система за криоаблация; Aдаптер за свързване на две бутилки

  Jun 13, 2024

  Product Code H7493960960000; H74939609D60000; H74939609H60000; H74939609R60000; H74939609Z60000; FPRCH4005; FPRCH4008; FPRCH6143; FPRCH6146

  Part Number 51342550-20A

 • ICEfx™ Cryoablation System

  Ръководство на оператора

  Система за криоаблация; Количка; Aдаптер за свързване на две бутилки

  Jun 13, 2024

  Product Code H749396118000; H74939611D8000; H74939611H8000; H74939611R8000; H74939611Z8000; FPRCH4005; FPRCH4008; FPRCH6143; FPRCH6146; FPRCH8010

  Part Number 51217944-20A

 • AMS Ambicor™ Penile Prosthesis

  Указания за употреба

  Протеза за пенис

  Aug 01, 2017

  Product Code 72401450, 72401451, 72401452, 72401453, 72401454, 72401455, 72401456, 72401457, 72401458, 72402890

  Part Number 92113093-23A

  Safety Related Revision No

 • AMS 800™ Urinary Control System

  Ръководство за програмиране

  Система за контрол на уриниранетопри мъже, жени и педиатричнипациенти

  May 01, 2017

  Product Code 72400023, 72400024. 72400025, 72400098, 72400160, 72400161, 72400162, 72400163, 72400164, 72400165, 72400166, 72400167, 72400168, 72400170, 72400172, 72400174, 72401685, 72404127, 72404130, 72404131, 72404132, 72404133, 72404134, 72404135, 72404136, 72404137, 72404138, 72404140, 72404142, 72404144, 720133-01, 720157-01

  Part Number 92116967-23A

 • AMS 800™ Urinary Control System

  Указания за употреба

  Система за контрол на уринирането при мъже

  May 01, 2017

  Product Code 72400023, 72400024. 72400025, 72400098, 72400160, 72400161, 72400162, 72400163, 72400164, 72400165, 72400166, 72400167, 72400168, 72400170, 72400172, 72400174, 72401685, 72404127, 72404130, 72404131, 72404132, 72404133, 72404134, 72404135, 72404136, 72404137, 72404138, 72404140, 72404142, 72404144, 720133-01, 720157-01

  Part Number 92116966-23A

  Safety Related Revision No

 • Disposable Dilators

  Указания за употреба

  Дилататор за еднократна употреба

  Sep 01, 2017

  Product Code 720117-01

  Part Number 92130122-23A

  Safety Related Revision No

 • AMS 700™ with MS Pump™

  Ръководство за програмиране

  Протеза за пенис

  Nov 01, 2017

  Product Code 72404250; 72404251; 72404252; 72404253; 72404255; 72404256; 72404257; 72040258; 72404252-10; 72404253-12; 72404300; 72404301; 72404302; 72404303; 72404305; 72404306; 72404307; 72404308; 72404302-10; 72404303-12; 72404241; 72404242; 72404243; 72404244; 72404291; 72404292; 72404293; 72404294; 72404230; 72404231; 72404232; 72404233; 72404234; 72404235; 72404236; 72404237; 72404238; 72404239; 72404232‐10; 72404233‐12; 72404234‐14; 72404280; 72404281; 72404282; 72404283; 72404284; 72404285; 72404286; 72404287; 72404288; 72404289; 72404282-10; 72404283-12; 72404284-14; 72404171; 72404172; 72404173; 72404174; 72404175; 72404271; 72404272; 72404273; 72404274; 72404275; 72404260; 72404261; 72404262; 72404263; 72404264; 72404265; 72404266; 72404267; 72404268; 72404269; 72404010; 72404011; 72404012; 72404013; 72404014; 72403872; 720185‐01; 72400095; 72404155; 72404156; 72404209; 72404161; 72404162; 72404310; 72401850; 72404043; 720182-01; 72404320; 72404321; 72404322; 72404323; 72404324; 72404325; 72404326; 72404330

  Part Number 92127382-23B

  Safety Related Revision No

 • rezūm™

  Указания за употреба

  Комплект на устройство за въвеждане за BPH

  May 23, 2022

  Product Code M006D2201-0031

  Part Number 51318355-20A

  Applicable To Продукт с тавичка с партиден номер по-голям или равен на 28437893 или кашон с партиден номер по-голям или равен на 28751209

 • AMS 800™ Urinary Control System

  Указания за употреба

  Система за контрол на уринирането при жени и педиатрични пациенти

  May 01, 2017

  Product Code 72404127; 72400023; 72400024; 72400025; 720157‐01; 72404130; 72404131; 72404132; 72404133; 72404134; 72404135; 72404136; 72404137; 72404138; 72404140; 72404142; 72404144; 720133-01; 72400160; 72400161; 72400162; 72400163; 72400164; 72400165; 72400166; 72400167; 72400168; 72400170; 72400172; 72400174; 72400098; 720066‐01; 72401685

  Part Number 92116965-23A

  Safety Related Revision No

 • CXR™ Rear Tip Extender Kit

  Указания за употреба

  Инструкции за употреба

  Dec 01, 2017

  Product Code 72403872; 72404043; 72404320; 72404321; 72404322; 72404323; 72404324; 72404325; 72404326; 72404330

  Part Number 230132-23-MHA

  Safety Related Revision No

 • rezūm™

  Указания за употреба

  Комплект на устройство за въвеждане за BPH

  Jul 21, 2023

  Product Code D2201

  Part Number 50966794-20A

  Safety Related Revision No

 • AMS Ambicor™ Penile Prosthesis

  Ръководство за програмиране

  Надуваема протеза за пенис

  Dec 01, 2017

  Product Code 72401450; 72401451; 72401452; 72401453; 72401454; 72401455; 72401456; 72401457; 72401458

  Part Number 22000018-23A

 • CXR™ Rear Tip Extender Kit

  Указания за употреба

  Инструкции за употреба

  Dec 01, 2017

  Product Code 72403872, 72404320, 72404321, 72404322, 72404323, 72404330

  Part Number 230129-23-MHA

  Safety Related Revision No

 • AMS™ Quick Connect Assembly Tool

  Указания за употреба

  Безшевови прозорчени конектори

  Dec 01, 2017

  Product Code 7.2400271E7

  Part Number 230128-23-MHA

 • AMS 700™ with MS Pump™

  Указания за употреба

  Продуктова линия протези за пенис

  Aug 01, 2017

  Product Code 72404250; 72404251; 72404252; 72404253; 72404255; 72404256; 72404257; 72040258; 72404252-10; 72404253-12; 72404300; 72404301; 72404302; 72404303; 72404305; 72404306; 72404307; 72404308; 72404302-10; 72404303-12; 72404241; 72404242; 72404243; 72404244; 72404291; 72404292; 72404293; 72404294; 72404230; 72404231; 72404232; 72404233; 72404234; 72404235; 72404236; 72404237; 72404238; 72404239; 72404232‐10; 72404233‐12; 72404234‐14; 72404280; 72404281; 72404282; 72404283; 72404284; 72404285; 72404286; 72404287; 72404288; 72404289; 72404282-10; 72404283-12; 72404284-14; 72404171; 72404172; 72404173; 72404174; 72404175; 72404271; 72404272; 72404273; 72404274; 72404275; 72404260; 72404261; 72404262; 72404263; 72404264; 72404265; 72404266; 72404267; 72404268; 72404269; 72404010; 72404011; 72404012; 72404013; 72404014; 72403872; 720185‐01; 72400095; 72404155; 72404156; 72404209; 72404161; 72404162; 72404310; 72401850; 72404043; 720182-01; 72404320; 72404321; 72404322; 72404323; 72404324; 72404325; 72404326; 72404330

  Part Number 92162915-23A

  Safety Related Revision No

 • Agile™ Esophageal

  Информация за ЯМР;Информация за пациента

  Fully Covered OTW Стент система

  Feb 12, 2024

  Product Code M00517750; M00517760; M00517770; M00517780

  Part Number 51396244-19A

  Safety Related Revision Blank

 • Agile™ Esophageal

  Информация за ЯМР;Указания за употреба

  Fully Covered RMV Стент система

  Jul 22, 2022

  Product Code M00517580; M00517590; M00517600; M00517610; M00517620; M00517630; M00517640; M00517650

  Part Number 51416368-20A

 • Agile™ Esophageal

  Информация за ЯМР;Указания за употреба

  Fully Covered OTW Стент система

  Jul 12, 2022

  Product Code M00517750; M00517760; M00517770; M00517780

  Part Number 51252995-20A

 • Agile™ Esophageal

  Информация за ЯМР;Информация за пациента

  Fully Covered RMV OTW Стент система

  Feb 12, 2024

  Product Code M00517790; M00517800; M00517810; M00517820

  Part Number 51396245-19A

  Safety Related Revision Blank

 • Agile™ Esophageal

  Информация за ЯМР;Информация за пациента

  Partially Covered OTW Стент система

  Feb 12, 2024

  Product Code M00517710, M00517720, M00517730, M00517740

  Part Number 51396243-19A

  Safety Related Revision Blank

 • RX Locking Device

  Указания за употреба

  Заключващо устройство за употреба със система за жлъчни пътища за бърза смяна (RX)

  Sep 20, 2022

  Product Code M00545211, M0054210

  Part Number 51088990-20A

  Applicable To Box 10

 • Koala™

  Указания за употреба

  Cleaning Sponge plus Pure™ Enzymatic; Esponja de limpieza y detergente enzimático Pure™; Éponges nettoyante imprégnée de détergent enzymatique Pure™; Reinigungsschwamm plus Pure™-Enzymreiniger; Spugna per pulizia con soluzione enzimatica Pure™; Reinigingssponsje met Pure™ enzymatisch reinigingsmiddel; Rengøringssvamp med Pure™-enzymrengøringsmiddel; Σπόγγος καθαρισμού συν ενζυματικό Pure™; Esponja de Limpeza com Solução Enzimática Pure™; Rengöringssvamp och Pure™ enzymatiskt rengöringsmedel; Törlőszivacs Pure™ enzimatikus anyaggal; Čisticí houbička s enzymatickým roztokem Pure™ Enzymatic; Czyszczenie Sponge plus Pure™ Enzymatic; Rengjøringssvamp plus Pure™ enzymatisk; Puhdistussieni ja entsymaattinen Pure™-pesuaine; Burete de curățare plus Pure™, enzimatic; Čistiaca špongia s enzymatickým prípravkom Pure™; Почистваща гъба плюс детергент Pure™ Enzymatic; Spužva za čišćenje s enzimskim sredstvom Pure™; Ensümaatiline puhastuskäsn Pure™; Fermentatīvs tīrīšanas sūklis plus Pure™; Valymo kempinė Plus „Pure™ Enzymatic“; Čistilna gobica plus encimsko čistilo Pure™

  Dec 08, 2021

  Product Code SES-240-50

  Part Number 51096726-01A

  Applicable To Box 50

  Safety Related Revision Blank

 • Agile™ Esophageal

  Информация за ЯМР;Указания за употреба

  Fully Covered Стент система

  Jul 22, 2022

  Product Code M00517400; M00517410; M00517420; M00517430; M00517440; M00517450; M00517460; M00517470

  Part Number 51416367-20A

 • AutoCap™ RX

  Указания за употреба

  Интегрирана капачка за биопсия и заключващо устройство за водача

  Jun 13, 2024

  Product Code M00545100; M00545101; M00545130; M00545131

  Part Number 51474204-20Rev.A

 • Agile™ Esophageal

  Информация за ЯМР;Указания за употреба

  Partially Covered OTW Стент система

  Jul 12, 2022

  Product Code M00517710; M00517720; M00517730; M00517740

  Part Number 51095565-20A

 • Agile™ Esophageal

  Информация за ЯМР;Указания за употреба

  Fully Covered RMV OTW Стент система

  Jul 12, 2022

  Product Code M00517790; M00517800; M00517810; M00517820

  Part Number 51252996-20A

 • Agile™ Esophageal

  Информация за ЯМР;Указания за употреба

  Partially Covered Стент система

  Jul 22, 2022

  Product Code M00517200; M00517210; M00517220; M00517230; M00517240; M00517250; M00517260; M00517270

  Part Number 51416369-20A

 • RHYTHMIA HDx™

  Указания за употреба

  Система за картиране

  Aug 16, 2023

  Product Code M004RA5010A0; M004RA5010I0; M004RA5110A0; M004RA5110I0; M004RA9000ECG30; M004RA9000ECG60; M004RA9000ICAB30; M004RA9000ICAB60; M004RA9000ICM30; M004RA9000ICM60; M004RA9100ECG30; M004RA9100ECG60; M004RA9100IC30; M004RA9100IC60; M004RALRCBL20; M004RAMMTIPS220; M004RH11120; M004RH11220; M004RH15010; M004RA71010; M004RBEVAL2END0; M004RH10200; M004RH1020H0; M004RH1020R0; M004RH20010; M004RH20020; M004RH40100; M004RH14010; M004RH14510; M004RA60010; M004RA62010; M004RH11020; M004RBINSTALL2EN0; 1964-01; 1964-00; 1963-01; 1963-00; 1962-00; 1962-01; 1961-00; 1961-01; 1945-00; 1945-01; 1944-00; 1944-01; 2064-00; 2064-01; 1964-02; 1943-00; 1943-01; 1942-01; 1941-01; 1940-00; 1940-01; 1939-00; 1939-01; 1964-04; 1943-04; 1943-03

  Part Number 51124867-20A

 • SMARTFREEZE™

  Указания за употреба

  Конзола за система за криоаблация

  Nov 23, 2021

  Product Code M004CRBS671010, 2314-10

  Part Number 51056428-20

  Safety Related Revision No

 • IceRod™ 1.5 CX;IceSphere™ 1.5 CX;IceFORCE™ 2.1 CX;IcePearl™ 2.1 CX

  Указания за употреба

  Игла за криоаблация

  Jun 26, 2024

  Product Code H7493961435330; H7493961535730; H7493961836030; H7493970836080; H7493970636060; H7493961636010; H7493962036170; H7493961936040; H7493970736070; H7493970536050; H7493961736020; H7493962136180; H7493963936070; H7493963736050; H7493964036080; H7493963836060

  Part Number 51441619-20A

 • FARAWAVE™

  Указания за употреба

  Катетър за аблация с импулсно поле

  Jul 03, 2024

  Product Code M004PFCE41M401; M004PFCE41M402

  Part Number 51622663-20A

Поддръжка на клиенти

Ако имате затруднения при откриването или отварянето на документи или ако желаете да поръчате даден документ на хартиен носител от този сайт, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с местното лице за контакт във вашата страна:

Вземете Adobe Reader.

За преглеждане на документацията на Boston Scientific е най-добре да използвате Adobe Reader. Изтеглете безплатно най-новата версия.

Adobe и Reader са търговски марки на Adobe Systems Incorporated.