Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka

WATCHMAN Left Atrial Appendage Closure Device (LAAC) WATCHMAN Left Atrial Appendage Closure Device (LAAC)

ZATRZYMAJ UDAR U ŹRÓDŁA

WATCHMAN™ to miejscowe rozwiązanie zmniejszające ryzyko wystąpienia udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową

 • Opracowane z myślą o zapobieganiu tworzeniu się skrzeplin, które mogą powstać w uszku lewego przedsionka (ang. left atrial appendage, LAA)
 • Alternatywa dla doustnych antykoagulantów (ang. oral anticoagulants, OAC)
 • Przeznaczone do stosowania zarówno u pacjentów mogących przyjmować leki antykoagulacyjne (np. warfarynę), jak i z przeciwwskazaniami do ich stosowania

Migotanie przedsionków i udar

WATCHMAN icon people WATCHMAN icon people

Aktualnie migotanie przedsionków dotyka ponad 6 milionów Europejczyków.*
Przewiduje się, że migotanie przedsionków będzie występować częściej wraz ze starzeniem się populacji.1

WATCHMAN icon 5x WATCHMAN icon 5x

Szacuje się, że w ciągu kolejnych 50 lat częstość występowania co najmniej podwoi się w miarę starzenia się populacji2
 

WATCHMAN icon device WATCHMAN icon device

W przypadku migotania przedsionków niezwiązanego z wadą zastawkową ponad 90% powodujących udary skrzeplin pochodzących z lewego przedsionka powstaje w uszku lewego przedsionka.3

WATCHMAN icon 50 WATCHMAN icon 50

50% udarów związanych z migotaniem przedsionków występuje w wieku poniżej 75 roku życia.4
 

WATCHMAN icon plus WATCHMAN icon plus

<50% pacjentów kwalifikujących się do stosowania warfaryny NIE jest leczonych (tolerancja/przestrzeganie zaleceń).5 
Ograniczenia stylu życia podczas przyjmowania warfaryny obejmują wysokie ryzyko krwotoku, negatywne interakcje z żywnością oraz lekami, ciężkie działania niepożądane, które często trudno tolerować, oraz wymóg częstego i stałego monitorowania.

Funkcje urządzenia WATCHMAN™ i związane z nim korzyści 

WATCHMAN™ to miejscowe rozwiązanie zmniejszające ryzyko wystąpienia udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową

 • Opracowane z myślą o zapobieganiu tworzeniu się skrzeplin, które mogą powstać w uszku lewego przedsionka (ang. left atrial appendage, LAA)
 • Alternatywa dla doustnych antykoagulantów (ang. oral anticoagulants, OAC)
 • Przeznaczone do stosowania zarówno u pacjentów mogących przyjmować leki antykoagulacyjne (np. warfarynę), jak i z przeciwwskazaniami do ich stosowania

Dowód na Przywództwo

Udokumentowane bezpieczeństwo i długotrwała skuteczność

 • Najwięcej dowodów klinicznych — przebadano ponad 2000 pacjentów i zakończono 2 randomizowane badania kliniczne.6-10

 • Przez ponad 4 lata obserwacji, urządzenie WATCHMAN™ do zamykania uszka lewego przedsionka przyczyniało się i nadal przyczynia się do długotrwałego zmniejszenia ryzyka udaru bez potrzeby stosowania długotrwałej doustnej terapii antykoagulacynej.10

 • Wykazano bezpieczeństwo, skuteczność oraz statystyczną wyższość** w porównaniu z długotrwałą terapią warfaryną pod względem skuteczności podstawowej.6-10

     Dowiedz się więcej

Specjalnie opracowane

Strona proksymalna11-13

Minimalizuje powierzchnię skierowaną do lewego przedsionka, aby ograniczyć powstawanie skrzeplin po wszczepieniu

Budowa odpowiednia do umieszczenia w LAA11-13

Unikalna budowa pozwalająca na umieszczenie urządzenia w LAA, aby uniknąć kontaktu ze ścianą lewego przedsionka i zapobiec powikłaniom

Rama nitinolowa11

Dostosowanie do unikalnej budowy anatomicznej LAA, aby zmniejszyć ryzyko tworzenia się skrzeplin

Learn more

 

Watchman Micron Membrane and Active Fixation Anchors_960px Watchman Micron Membrane and Active Fixation Anchors_960px

 • Dostępne w 5 różnych rozmiarach (od 21 do 33 mm)
 • Możliwość złożenia i ponownej implantacji14

 • Urządzenie umieszczone w cewniku
 • 1 rozmiar osłonki dostępowej (14 F) pasujący do wszystkich urządzeń

Top